3500 euro kennismakingskorting bij in dienst nemen van een jongere

31 augustus 2015

Als u een jongere vanuit een uitkeringssituatie aanneemt, mag u premiekorting toepassen als u hem een contract biedt voor minimaal 24 uur per week gedurende minimaal zes maanden. Deze ureneis lag op 32 uur per week, maar is per 1 juli 2015 verlaagd.

U mag voor iedere jongere van minimaal 18 en maximaal 26 jaar oud die u in 2014 of 2015 aanneemt en die direct voor indiensttreding recht had op een bijstandsuitkering of WW-uitkering, een premiekorting van maximaal € 3.500 toepassen.

Deze premiekorting kunt u toepassen voor de duur van het arbeidscontract met een maximum van twee jaar. De premiekortingsregeling jongere geldt nog tot en met 31 december 2015.

Let wel: de verlaging van de ureneis geldt alleen voor nieuwe instroom. Jongeren die voor 1 juli 2015 in dienst zijn getreden, daar blijft de oude ureneis (32 uur) voor gelden.

Hoe?
Neemt u een jongere aan vanuit een uitkeringssituatie? Neem dan een doelgroepverklaring op in uw loonadministratie. En pas de premiekorting toe in uw loonaangifte. Deze doelgroepverklaring kan uw nieuwe werknemer zelf aanvragen. Via het UWV wanneer het om een WW-uitkering gaat. Bij de gemeente wanneer het om een bijstanduitkering gaat. In deze verklaring staat dat uw werknemer inderdaad een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. 

Vragen?
Meer weten over de premiekortingsregeling voor jongeren? Kijk op http://wsprijnmond.nl/voor-werkgevers/subsidies-en-regelingen/ of neem contact op met WerkgeversServicepunt Rijnmond via 010-700 89 89