60 garantiebanen bij Hogeschool Rotterdam

29 september 2015

Hogeschool Rotterdam gaat in samenwerking met Pameijer en het WSPR 60 garantiebanen vervullen door mensen met een arbeidsbeperking in het kader van de Participatiewet. De drie partijen gaan een samenwerkingsovereenkomst aan voor een periode van acht jaar.

 Op verschillende locaties van de hogeschool worden verspreid over een periode van acht jaar 60 garantiebanen gecreëerd. “Wij vinden het onze maatschappelijke plicht om ons in te zetten voor kwetsbare groepen die extra steun nodig hebben bij het vinden van een passende baan”, aldus Ron Bormans collegevoorzitter van Hogeschool Rotterdam. De hogescholen voelen zich als werkgevers met een publieke taak maatschappelijk verantwoordelijk om zich intensief in te spannen om de arbeidsorganisatie zo inclusief mogelijk te maken.

 De Participatiewet is per 1 januari 2015 van start gegaan en refereert aan de Banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van april 2013, waarin de overheid en werkgevers hebben afgesproken om eind 2026, 125.000 garantiebanen te hebben vervuld, met de bedoeling om meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk te helpen.

Deze wet wordt door Hogeschool Rotterdam ingevuld in samenwerking met het WSPR en Pameijer. De laatste is een organisatie die kwetsbare mensen, bijvoorbeeld met een (lichte) verstandelijke beperking of met psychosociale of psychische problemen begeleidt. De rol van het WSPR is om in samenwerking met Pameijer de Hogeschool Rotterdam te faciliteren in het vervullen van deze garantiebanen.

Op maandag 28 september ondertekenden Vincent Roozen (concerndirecteur W&I), Ron Borgmans (collegevoozitter van Hogeschool Rotterdam) en Linda Boot (directeur Pameijer) de samenwerkingsovereenkomst.