80% arbeidsbeperkten werkzaam in MKB

25 februari 2015

De meeste mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een baan vinden, komen terecht in het midden- en kleinbedrijf. Dat blijkt uit een enquête van de branchevereniging voor arbodiensten Oval onder haar leden.

Kansen in mkb

Uit een enquête onder de leden van Oval, die actief zijn op het gebied van jobcoaching en integratie blijkt dat het afgelopen jaar 5000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zijn geholpen. Opvallend daarbij is dat 80 procent van die mensen aan de slag is gegaan in het mkb. ‘Als het gaat over de Participatiewet en garantiebanen, wordt nog vaak gekeken naar de grote bedrijven’, aldus Petra van de Goorbergh van Oval. ‘Maar uit dit onderzoek blijkt dat juist bij het mbk heel grote kansen liggen.’ Volgens Van de Goorbergh zijn de uitkomsten van de enquête representatief. ‘Er zijn wel grote bedrijven die zelf mensen met een arbeidsbeperking inhuren, maar ook daarvoor is vaak begeleiding van één van onze leden.’

Wajong

Het overgrote deel (90 procent) van de mensen die een baan vond zijn mensen met een Wajong. Ook die vallen vanaf dit jaar onder de gemeenten. Oval heeft niet gevraagd naar wat voor soort werk de mensen vonden. Ook is niet bekend of het om tijdelijke of vaste contracten gaat. De overige 10 procent bestond uit mensen met een WAO-, WIA- of WGA-status en mensen die vanuit de bijstand of de ziektewet naar werk werden begeleid.

Participatiewet

In het sociaal akkoord tussen het kabinet en sociale partners is eerder afgesproken dat er de komende jaren 125.000 banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij bieden werkgevers een helpende hand om de uitvoering van de banenafspraak goed te laten verlopen. Samen kijken we naar de mogelijkheden binnen uw bedrijf en zorgen we voor een goede match waarbij de kandidaat en het bedrijf goed bij elkaar passen. Wanneer werkgevers kandidaten vanuit een uitkering via het WSPR in dienst nemen of detacheren kunnen zij gebruik maken van een van de financiële instrumenten die wij aanbieden, waaronder premiekorting voor jongeren, de mobiliteitsbonus en jobcoaching. Meer informatie over de subsidies en regelingen kunt u hier vinden. Moet uw bedrijf ook voldoen aan de banenafspraak, maar u wilt hierbij geholpen worden? Neem dan gerust contact met ons op via het contact formulier zodat wij u terugbellen of bel zelf direct naar 010 – 700 89 89

 

Lees ook het artikel ‘Een nieuwe start in de Markthal’ waarbij de eigenaar van Firma Pickles verteld over WSPR kandidaten en jobcoaching.

 

Bron: Binnenlands Bestuur