Aanpak Jeugdwerkloosheid: jongeren centraal

1 april 2014

Meer jongeren aan het werk of terug naar school. Dat is het doel van de aanpak bestrijding jeugdwerkloosheid. In 2014 bundelen twintig gemeenten in de regio Rijnmond hun krachten om jongeren naar werk, beroeps begeleidende leerweg (BBL) of school te begeleiden.

De werkloosheid loopt onder jongeren sterk op. Vooral jongeren met een niet-westerse achtergrond en jongeren zonder startkwalificatie hebben moeite met het vinden van een baan. In de regio Rijnmond staan 9991 jongeren als niet-werkende werkzoekenden geregistreerd.

Duwtje in de rug

Het actieplan jeugdwerkloosheid richt zich op werkloze, werkzoekende jongeren vanaf 18 tot 27 jaar. Daarnaast ondersteunt het actieplan initiatieven die jeugdwerkloosheid voorkomen. Bijvoorbeeld initiatieven die jongeren ondersteunen in het maken van een opleidingskeuze. Al geeft het project vooral aandacht aan jongeren die een extra steuntje nodig hebben om aan het werk te gaan.

Van elkaar leren

Samenwerking, netwerken en van elkaar leren staat centraal in de aanpak. Gemeente, Werkgevers Servicepunt Rijnmond, UWV en samenwerkingspartners bundelen hun krachten. Zij kennen de lokale en regionale situatie van jongeren en hebben kennnis van de arbeidsmarkt. Marieke Smit is projectleider van de aanpak jeugdwerkloosheid in de regio: “Met het bundelen van de juiste energie en kennis moeten we ervoor zorgen dat er meer jongeren op een goede plek bij een bedrijf terecht komt. Soms met een klein zetje en soms is er wat meer energie nodig. Maar met de juiste inzet gaan we ervoor zorgen dat er minder jongeren buiten de boot vallen.”

Subsidie voor ondernemers

Het naar werk of naar school begeleiden van de jongeren gebeurt op verschillende manieren. Een van de manieren om jongeren te helpen, is om samen met bedrijven de werkwijze in de regio te verbeteren. Organisaties die een project hebben dat jongeren een duwtje geeft richting de arbeidsmarkt, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Zo ontstaat er een grotere diversiteit aan ondersteuning en begeleiding die de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt vergroot. Het aanvragen van een subsidie kan nog tot 14 mei. Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt de subsidieaanvragen.

Kijk voor meer informatie over de subsidie op Rotterdam.nl

Vragen?

Neem voor meer informatie over de aanpak Jeugdwerkloosheid contact op met: Marieke Smit: m.smit1@rotterdam.nl

Foto: Tom Pilzecker