Aanpak jeugdwerkloosheid

15 oktober 2014

Er zitten te veel jongeren zogenaamd op de bank. Begin 2013 was het aantal werkloze jongeren (15 t/m 25 jaar) namelijk 135.000. Om meer jongeren aan het werk te krijgen investeert de Rijksoverheid tot 2015 € 50 miljoen en wordt de jeugdwerkloosheid daardoor vanuit de regio’s aangepakt. Het WSPR stelt bijvoorbeeld een premiekorting voor jongeren beschikbaar en kunnen bedrijven ook gebruik maken van proefplaatsingen.

Proefplaatsing

Het komt regelmatig voor dat een werkgever iemand met een uitkering op het oog heeft en in dienst wil nemen, maar aarzelt of de kandidaat werkelijk geschikt is. Het is dan mogelijk om gebruik te maken van een proefplaatsing, gemiddeld duurt de proefplaatsing 2 maanden. De proef biedt de werkgever de kans om iemand die hij anders op het eerste gezicht niet zo snel zou aannemen toch  (zonder verplichtingen) werk kan aanbieden om te bekijken of hij geschikt is.

Premiekorting jongeren

Er is een tijdelijke premiekortingsregeling die geldt voor jongeren van 18 tot 27 jaar die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen.Dat betekent dat ondernemers jong talent een kans kunnen bieden in hun organisatie en daarbij in aanmerking kunnen komen voor een korting op de werknemersverzekering van maximaal €3.500,- op jaar basis.

 

Bekijk hier de video over jeugdwerkloosheid