Aantal WW-uitkeringen blijft dalen

18 juni 2015

In de maand mei 2015 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de arbeidsmarkt regio Rijnmond verder afgenomen met 1,5%. Hiermee wordt de positieve trend van de laatste maanden voortgezet.

De daling van het aantal WW-uitkeringen is het verzamelde resultaat van de instroom van nieuwe WW-uitkeringen, de uitstroom naar werk of einde uitkering. Ten opzichte van de periode januari-mei 2014 is de instroom van nieuwe WW-uitkeringen in alle arbeidsmarktregio’s gedaald. Daarnaast zijn in de eerste maanden van 2015 meer WW-uitkeringen beeindigd wegens werkaanvaarding dan in dezelfde periode vorig jaar. De grootste daling deed zich voor bij de uitzendbedrijven. Uitzendkrachten zijn vaak de eersten die prifiteren van een economisch herstel.

overzicht-ww-uitkeringen-mei

In de onderstaande spanningsindicator is af te lezen dat het goed gaat op de arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal 2015 ontstonden ruim 11.000 vacatures. Dit zijn er 1.000 meer dan het vorig kwartaal.

In de spanningsindicator zijn alle beroepsgroepen toegenomen, maar vooral bij de middelbare en hogere beroepen verandert de markt van zeer ruim naar ruim. Dit houdt in dat per vacature er minder potentiële kandidaten zijn.

 

Bron: UWV