Belangrijke veranderingen Wet werk en zekerheid

17 februari 2015

Werknemers met tijdelijke contracten hebben sinds 1 januari 2015 meer rechten door wijzigingen binnen de Wet werk en zekerheid (Wwz). Met deze wet streeft de overheid naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. De Wet werk en zekerheid kent maatregelen op drie terreinen: het flexrecht, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW). Met als doel een beter evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid.

 

Vroeger werkten mensen vaak hun hele leven bij dezelfde werkgever.  Nu willen mensen meer afwisseling, veranderen sneller van baan en heeft men vaker te maken met tijdelijke arbeidscontracten. Daarnaast willen werkgevers hun werknemers bij pieken en dalen flexibeler kunnen inzetten. Met de nieuwe wet heeft de overheid als doel om onder andere de rechtspositie van werknemers met een tijdelijk contract of oproepcontract te verbeteren.

 

Binnen de wet zijn er een aantal bestaande regels aangepast en zijn er nieuwe regels opgenomen. Deze aanpassingen vallen binnen de drie genoemde terreinen en zijn hier onder te lezen.

 

Aanpassingen Flexibele arbeid in 2015

Er bestaan te grote verschillen in de behandeling van werknemers met vaste en flexibele contracten. Flexwerkers krijgen meer zekerheid en kunnen eerder doorstromen naar een vaste baan. Flexwerkers moeten na 2 jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. Nu is dat 3 jaar. Dit geldt vanaf 1 juli 2015.
Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. Dit geldt ook vanaf 1 juli 2015. De tussenpoos is momenteel 3 maanden.

Vanaf 1 februari 2015 moet een werknemer uiterlijk een maand voor het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst duidelijkheid krijgen over een eventuele verlenging. Zo krijgt de werknemer meer zekerheid over zijn of haar baan en inkomsten.

 

 

Wijzigingen ontslag 2015

Het ontslagrecht wordt eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers. Vanaf 1 juli 2015 komt er 1 vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.
Vanaf 1 juli 2015 hebben alle werknemers onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding. Deze voorwaarden zijn:

  • als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest;
  • de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd.

Deze transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband. De hoofdregel is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar.

 

Wijzigingen WW 2016

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht. Vanaf 2019 is de maximale publieke WW-uitkering dan nog 24 maanden.
De wet bepaalt dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk begeleid. Hierdoor zijn deze werknemers zo kort mogelijk werkloos.

 

Wijzigingen WW in 2015

Op 1 juli 2015 wordt:

  • na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien;
  • de inkomensverrekening in de WW ingevoerd.

 

Heeft u vragen over deze de veranderingen binnen de Wet werk en zekerheid? Kijk dan ook even op www.rijksoverheid.nl/werkenzekerheid of laat een terugbel verzoek achter via het contact formulier.

 

Bron: Artikel rijksoverheid , Artikel ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid