Bestuurlijke conferentie participatiewet & regionale samenwerking: betrekken werkgevers essentieel.

23 juni 2014

Op 18 juni vond de bestuurlijke conferentie “Participatiewet & regionale samenwerking” plaats, wethouders uit de hele regio waren aanwezig. De participatiewet, en daarmee de komst van garantiebanen zet de regio voor een uitdaging: hoe kunnen we dit regelen zodat de werkgever snel en goed geholpen kan worden?

De werkgever creëert de garantiebanen, maar de gemeenten en UWV willen dit zo goed mogelijk faciliteren. De samenwerking moet worden afgestemd binnen het regionale werkbedrijf: een netwerkorganisatie waar betrokken partijen gezamenlijk afspraken maken.

Op de bestuurlijke conferentie waren drie sprekers aanwezig. Zij gaven presentaties over de komst van de participatiewet en wat dit voor de samenwerking in de regio zal betekenen. Daarbij is samenwerking tussen overheden, maar vooral ook met werkgevers belangrijk voor een goede afloop.

Arjan Kampman “Betrek de werkgevers die voorop lopen, en denk vanuit de kansen”

Arjan Kampman is als aanjager van de Programmaraad verantwoordelijk voor verschillende regio’s. Hij ziet samenwerking binnen regio’s op allerlei manieren ontstaan rondom de participatiewet. In zijn verhaal schetst hij de rode draden en benoemt hij de kritische succesfactoren voor een goede samenwerking. Zijn pleidooi: “Wees creatief, ga niet in praattafels alles uitdenken maar betrek werkgevers die al ver zijn met het pakken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. En denk vooral uit de kansen die deze samenwerking met zich meebrengt”.

In zijn verhaal neemt hij de belangrijkste voor een goede samenwerking mee:

  • Niet een nieuwe organisatie oprichten, maar gebruik maken van wat er al is.
  • Betrek werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging vanaf het begin van de vorming van het regionale werkbedrijf.
  • Een goede regionale overlegstructuur zodat er goed afgestemd kan worden.
  • Een regionale arbeidsmarktanalyse en plan, zodat er geanticipeerd kan worden op de vraag.
  • Een regionaal werkgeversservicepunt, als centrale spil en contact met werkgevers.
  • Vacatures en werkzoekenden in 1 ICT-systeem, zodat dit uitwisselbaar is en waarmee de werkgever het beste bediend wordt.

Rita Joosten “Van participatiewet naar praktische aanpak”

Programmamanager van Gemeente Rotterdam, Rita Joosten, beschrijft de vertaling van de participatiewet naar praktische acties in de regio. “We moeten vooral zorgen voor een pragmatische samenwerking, we kunnen alles apart organiseren maar dat is verwarrend en onhandig. Door alle regelingen op elkaar af te stemmen scheppen we helderheid. Dat is goed voor gemeenten, werkgevers en zeker ook voor het hoofddoel: creëren van werkgelegenheid.”

Ton van der Leck “WSPR als de regionale spil tussen gemeenten en werkgevers.”

WSPR speelt nu al een rol in de regionale samenwerking, aldus algemeen manager Ton van der Leck. “We beginnen niet vanaf nul, we hebben al contact met werkgevers in de regio. De structuur zoals deze nu al regionaal is ingericht, biedt een prima fundament om het toekomstig werkbedrijf vorm te geven. Als uitvoeringsorganisatie kunnen wij een rol spelen om de verdere samenwerking structuur te geven. We betrekken werkgevers in een vroeg stadium en leggen de focus op hun behoefte. Veel werkgevers hebben straks een verplichting om garantiebanen te creëren, daar helpen wij ze graag bij. En dat kan het beste als de werkgevers hebben meegedacht over hoe we het regionaal vorm kunnen geven.”

De kansen van de arbeidsmarkt

De participatiewet biedt een kans. Een kans om samenwerking in de regio te verbeteren en te stroomlijnen. Zoals iemand uit het publiek opmerkt: “De arbeidsmarkt is flexibel. Men komt binnen op een leerplek en mag vaak blijven op een baan. Die flexibiliteit vraagt ook voor een denkwijze die daarbij past. We moeten denken in alle typen kansen, niet alleen in vaste vacatures”. Flexibel en creatief meedenken met de arbeidsmarkt, met de participatiewet als impuls.

Zie het twitteraccount @WSPR_Rijnmond voor tweets over de bestuurlijke conferentie.