Bezoek van dr. Bernard ter Haar (Directeur-generaal ministerie van SZI) aan het WerkgeversServicepunt Rijnmond

26 juni 2018

Afgelopen maandag bracht dr. Bernard ter Haar, de directeur-generaal van het ministerie van Sociale Zekerheid en Integratie, een bezoek aan het WerkgeversServicepunt Rijndmond. Hij kwam niet alleen, maar nam een groot deel van zijn directieteam mee.

Het werkbezoek stond in het kader van kennisdeling over regionale samenwerking op het gebied van werkgeversdienstverlening. Hierbij kwamen een aantal thema’s aan bod, zoals de bestuurlijke samenwerking en de ontwikkeling van arbeidsmarktprofielen.

Het bezoek is meegenomen langs een aantal thema’s zoals onze aanjaagfunctie in de regio, de wijze waarop we bezig zijn met de ontwikkeling van arbeidsmarktprofielen en we hebben hen kennis laten maken met de teams van Hallo Werk en Participatie. Natuurlijk hebben naast de goede verhalen ook een aantal “boodschappen” mee gegeven hoe wij denken dat we het voor de werkgever en werkzoekenden nog beter kunnen organiseren. Denk daarbij aan het verbeteren van de transparantie tussen werkzoekenden en werkgevers en het vereenvoudigen van regelingen tussen verschillende doelgroepen.

We sloten af met een rondje bevindingen. Naast de inhoudelijk interessante thema’s, gaven ze aan vooral het enthousiasme enorm te waarderen. “Wat een leuke en enthousiaste mensen werken hier!” was een van de uitspraken die iedereen onderschreef.