Bootcamp: knallen voor een baan in Botlek

23 april 2015

Frits Luijten werkt al een leven lang in de haven. Hij begon 35 jaar geleden als scheepsagent bij Ruys & Co, het huidige Maersk, en groeide vervolgens uit tot arbeidsmarktdeskundige bij werkgeversorganisatie Deltalinqs. Sinds begin 2014 zet hij zijn werk voort vanuit Manfri, zijn eigen bureau voor strategisch personeelsbeleid.

Zijn missie: het assisteren van havenbedrijven bij het vinden van de right man for the job. Dat doet hij enerzijds door het in brede kring in de kijker spelen van de haven als potentiële werkgever. Anderzijds door in te spelen op wat op langere termijn de personeelsbehoefte in de haven is, om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Bootcamp, namens de gemeente Rotterdam ontwikkeld, is het mogelijke antwoord. Een project dat erop is gericht om mismatches te voorkomen.

Luijten: „In de beginfase zijn we met tientallen bedrijven, waaronder Spie, Mourik, FMJ Group, Cofely, Stolt en Leeflang, om de tafel gaan zitten om inzichtelijk te maken wat de grootste knelpunten zijn op de arbeidsmarkt. Een veelgehoorde klacht is dat de praktijkkennis van jonge mensen die na hun opleiding instromen ontoereikend is. Deze mensen intern opleiden of bijscholen tot kundige medewerkers kost geld. Maar het is een investering die bedrijven wel moeten doen, willen ze ook in de toekomst zowel kwantitatief als kwalitatief over voldoende personeel beschikken.”

In Bootcamp werkt Luijten samen met een adviseur arbeidsmarkt van de gemeente Rotterdam. Want ook de gemeente is er veel aan gelegen om de bedrijven in de haven, één van de grootste werkgevers binnen de regio, gezond te houden. Bovendien zou het huidige tekort aan technici prima kunnen worden aangevuld door mensen die nu nog in de WW of de bijstand zitten. Iets wat de gemeente, mits dit succesvol gebeurt, veel geld kan besparen. Hellemons: „Het idee ontstond vanuit de behoefte om de mismatch in de havensector aan te pakken; er zijn momenteel veel onvervulde vacatures, maar werkzoekenden beschikken vaak niet over de juiste papieren en er is geen geld om de opleiding te betalen.”

‘Het idee ontstond vanuit de behoefte om de mismatch in de havensector aan te pakken; er zijn veel onvervulde vacatures, maar werkzoekenden beschikken vaak niet over de juiste papieren.’

 

De oplossing van Bootcamp: meerdere soortgelijke bedrijven (bijvoorbeeld maintenance, procestechniek en logistiek) bijeenbrengen, zodat deze gezamenlijk hun nieuwe medewerkers kunnen opleiden tijdens een intensieve periode van zo’n twee maanden. Luijten: „Zo’n gezamenlijke aanpak is een stuk goedkoper dan wanneer bedrijven deze training individueel inkopen. Naast het puur technische sleutelen gaan de deelnemers op bedrijfsbezoek, ze krijgen veiligheidstraining en doen werkervaring op. Om te kijken of cursisten uit het juiste hout zijn gesneden, wordt vooraf gescreend op motivatie. Verder is er een ‘praktijkselectiedag’, waarbij wordt gekeken of ze technisch vaardig genoeg zijn, geen hoogtevrees of claustrofobie hebben en de juiste mentaliteit hebben.”

„Inzet van het project is wel dat ‘Bootcampers’ na hun training minimaal een jaarcontract krijgen aangeboden bij hun nieuwe werkgever”, aldus de adviseur arbeids. „De score tot nu toe komt daar al aardig aan tegemoet. Van de acht deelnemende ‘pilotcursisten’ hebben er zes een jaarcontract gekregen en twee een tijdelijk contract. Van de tweede lichting hebben zeven jongens een jaarcontract  weten te bemachtigen. De overige twee gaan via een detacheerder op tijdelijke contractbasis aan de slag. In totaal zijn verspreid over drie bootcamps 24 mensen aan het werk gegaan.”