Cijfers Oval geven aan in dienst nemen arbeidsbeperkten juist in MKB goed mogelijk

3 maart 2015

Persbericht Oval branchevereniging voor arbodiensten:

In 2014 hebben OVAL-leden duizenden werkgevers ondersteund die werknemers met een arbeidsbeperking een werkplek wilden aanbieden; ruim 5.000 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werden met ondersteuning van OVAL-leden geplaatst. Tachtig procent van de plaatsingen werd gerealiseerd in het MKB, de overige twintig procent ging bij het grootbedrijf aan de slag. Negentig procent van de geplaatsten had een Wajong status. Het merendeel van de Wajongers ontvangt een bepaalde periode jobcoaching. Jobcoaching is praktische ondersteuning op de werkvloer van de werkgever en de werknemer en vergroot de kansen op duurzaam werk aanzienlijk. Daarnaast werden ook mensen met een WAO/WIA/WGA status, mensen vanuit de bijstand en vanuit de ziektewet naar werk begeleid.

Uit een enquête blijkt dat in 2014 leden van de brancheorganisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) duizenden MKB-ers hebben ondersteund bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Ruim 5.000 medewerkers met een arbeidsbeperking werden bemiddeld en begeleid naar een baan. Het in dienst nemen van arbeidsbeperkten is juist in het MKB goed mogelijk. Maatwerk en begeleiding zijn daarbij wel essentieel. Gezien het aantal extra banen voor arbeidsbeperkten dat is afgesproken tussen sociale partners (125.000 banen in 2026) is er nog genoeg werk aan de winkel. De cijfers van OVAL over 2014 bieden perspectief voor de toekomst.

 

Bron: Oval———————————-

Vanuit het WerkgeversServicepunt Rijnmond