Congres Leven Lang Ontwikkelen

14 oktober 2021

De vraag naar gekwalificeerde medewerkers in kansrijke sectoren is groot. Daarom is het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Zo zijn ze flexibel, productief en duurzaam inzetbaar. Op 3 november organiseert het Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen een congres met als doel om werkgevers, onderwijs en overheid te inspireren en informeren over de essentie van Leven Lang Ontwikkelen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Op het programma staan lezingen van Professor dr. ir. Jan Rotmans en van Verstegen Spices & Sauces. Deze ondernemer neemt ons mee in het belang van een strategische aanpak van Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast zijn er inspiratiesessies en er is een Leermarkt met partijen die ondernemers kunnen ondersteunen bij de stappen naar Leven Lang Ontwikkelen. Onderwerpen als beschikbare subsidies, gevolgen van digitalisering voor het werk en verdere verdieping van het thema Sociale Innovatie komen in de diverse programmaonderdelen van het congres aan de orde.

Deelname aan het congres is gratis. Geinteresseerd? U kunt zich inschrijven via deze link: Congres Leven Lang Ontwikkelen – Leer Werk Akkoord

Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie

Het Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO en SI) is verbonden aan het Leerwerkakkoord. Samen met ondernemers, onderwijs en overheid staan zij voor de missie om volop te werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Waarbij vraag en aanbod van medewerkers en werkgevers goed op elkaar aansluiten en waar de organisatiecultuur gericht is op ontwikkelen en blijven leren. “We stimuleren ondernemers om aan de slag te gaan met Leven Lang Ontwikkelen”, vertelt Marita Dogterom, projectleider van het platform. Werkgevers worden geïnformeerd over de mogelijkheden om tot een positieve en sterke leercultuur te komen.  Bovendien komen ze via het Platform met elkaar in contact en kunnen ze ervaringen met elkaar uitwisselen. “Op het congres blikken we ook kort terug op de werking van het Platform, dat nu een jaar bestaat.”, legt Marita uit.

Kennissessies populair

Het Platform faciliteert werkgevers door hen te informeren over en zoveel mogelijk te betrekken bij alle activiteiten. Het MKB heeft vaak geen eigen HR-afdeling die scholingsplannen kan opstellen en de weg uitstippelt naar LLO. Marita: “Wij denken graag mee en bieden handvatten om tot een aanpak binnen de organisatie te komen.” Zo organiseert LLO en SI verschillende kennissessies, bijvoorbeeld over mentale gezondheid en vitaliteit op de werkvloer. Want zonder dat komt geen enkele professionele ontwikkeling tot stand. Marita: “De kennissessies zijn inmiddels een begrip en ook de werksessies worden meer populair. Ondernemers, waaronder HR-managers, denken tijdens de werksessies actief mee over de manier waarop we verdere stappen kunnen zetten. Zij kunnen hun vragen kwijt bij de andere deelnemers aan de werksessie. Voor sommige onderwerpen nodigen we experts uit, afhankelijk van de behoeften van de deelnemers.”

Onderwijs en overheid

Onderwijs is een belangrijke speler. Veel onderwijsinstellingen denken na over hoe zij hun aanbod verder kunnen ontwikkelen en afstemmen op de uiteenlopende behoeften van werkenden. De overheid steunt het initiatief van Leven Lang Ontwikkelen en stelt subsidies beschikbaar aan werkgevers en werknemers. Ook regionaal zijn er subsidieregelingen beschikbaar. Denk aan het Scholingsfonds vanuit de gemeente Rotterdam. Dit fonds biedt scholingsvouchers aan medewerkers die zich graag verder willen ontwikkelen. Voor meer informatie over de scholingsvoucher: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/scholingsfonds/

Inclusieve arbeidsmarkt

Het Platform LLO en SI juicht een inclusieve arbeidsmarkt toe. In kennissessies besteedden ze bijvoorbeeld al aandacht aan taalachterstand op de werkvloer. “Als je de taal niet machtig bent, kan je je potentieel niet volledig benutten”, vertelt Marita. “Wij helpen werkgevers graag bij het vormgeven van Leven Lang Ontwikkelen. Ook, of misschien wel juist, in een team van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen heeft recht op een baan.” Daarbij is het voor werkgevers een interessante manier om hun vacatures in te vullen. Mensen die wat extra begeleiding nodig hebben, zijn vaak waardevolle en gemotiveerde medewerkers.

Denktank

Ondernemers, opleiders, Leerwerkloket  en de gemeente Rotterdam zijn als belangrijke partners van LLO en SI onderdeel van de Denktank van het Platform; een groep mensen die meedenkt over de verdere ontwikkeling van het Platform en hoe ondernemers maximaal ondersteund kunnen worden. Marita: “We hopen in 2022 nóg meer werkgevers te bereiken en een mooie bijdrage te kunnen leveren aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt.”

Geinteresseerd in gratis deelname aan het congres? Inschrijven kan via: Congres Leven Lang Ontwikkelen – Leer Werk Akkoord

Bekijk voor meer informatie over LLO en SI de nieuwsbrief via: https://www.leerwerkakkoord.nl/sessies/congres-leven-lang-ontwikkelen-voor-een-toekomstbestendige-arbeidsmarkt/