De samenwerking van de gemeente Rotterdam met de strategische arbeidsmarktpartners Randstad, Tempo-Team en Unique is een feit!

9 november 2017

De gemeente Rotterdam werkt samen met verschillende uitzendbureaus om de uitstroom te bevorderen. Randstad, Tempo Team en Unique hebben recent de aanbesteding gewonnen en zijn vanaf vandaag onze strategische arbeidsmarktpartners. Wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid) was vanmiddag namens de gemeente Rotterdam aanwezig bij de ondertekening van het samenwerkingscontract op het stadhuis.

Voor een periode van 3 jaar is er een samenwerking aan gegaan om op strategische niveau een bijdrage te kunnen leveren aan:

preventie en curatie
het voorkomen dat inwoners van de gemeente Rotterdam in een uitkeringssituatie terecht komen én voor degenen die dit wel is overkomen, de uitstroom uit de uitkering door een duurzame uitstroom naar betaald werk.

strategisch partnerschap
Innovatie en uitwisseling van kennis en expertise ondersteunend aan de doelstellingen en strategie vorming.

De gemeente Rotterdam is een veranderende organisatie waarbij innovatiekracht en inspelen op de veranderende omgeving van de strategisch partner wordt verwacht.
Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk Rotterdammers te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt door werk of andere vormen van participatie naar vermogen.