Doe nu de online quickscan!

26 januari 2015

Per 1 januari is de participatiewet van kracht. Met de participatiewet komt er één regeling die de regeling Wet werk en bijstand, de wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. Het kabinet heeft met de participatiewet tot doel dat meer mensen met een arbeidsberperking een baan vinden.

Het WerkgeversServicepunt Rijnmond heeft een online quickscan ontwikkeld. Met deze scan kunt u als ondernemer direct zien waar de kansen liggen voor u bedrijf als het gaat om het uitvoeren van de participatiewet. Klik hier om direct de quickscan in te vullen. Wilt u meer informatie of hulp bij het invullen van de quickscan, neem dan contact op met het Werkgeversservicepunt Rijnmond.