Doelgroepregister banenafspraak

18 december 2014

In het doelgroepregister (pdf, 1 MB) staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen. UWV beoordeelt wie tot deze doelgroep behoort. Werkgevers kunnen bij UWV opvragen of een sollicitant of werknemer in dit register staat en dus meetelt voor de banenafspraak. Vanaf de tweede helft van 2015 kunnen werkgevers deze informatie opvragen via het werkgeversportaal van UWV.

Met de gegevens uit het doelgroepregister controleert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2016 of werkgevers de afgesproken aantallen over 2014 en 2015 hebben gehaald. Als zij die afgesproken aantallen hebben gehaald, dan legt het kabinet geen quotumheffing op. Als werkgevers zich niet aan de banenafspraak hebben gehouden, dan kan het kabinet de quotumheffing opleggen. Een quotumheffing is € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats en geldt voor bedrijven met meer dan 25 werknemers.

 

Heeft u een vacature?

Vul dan het contact formulier in, dan bellen wij u terug. Ook kunt u een van de aanspreekpunten mailen over de vacature. De aanspreekpunten zijn te vinden naast het contactformulier.