Dóór met WelSlagen!

9 april 2021

De gemeente Rotterdam, Calibris Advies en zorgorganisatie Laurens gaan door met het project WelSlagen. Hiervoor tekenden zij op dinsdagmiddag 6 april een overeenkomst. Dit betekent dat nog twee groepen van 24 werkzoekenden via dit werkleertraject van 20 weken aan de slag gaan bij Laurens. De eerste van deze twee groepen is vorige week gestart.

Het Rotterdamse project Welslagen is een unieke samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, Calibris Advies en zorgorganisatie Laurens met als doel mensen vanuit een uitkeringssituatie aan een baan in de zorg te helpen. Per keer selecteert de gemeente Rotterdam een groep werkzoekenden die willen deelnemen aan dit werkleertraject. Hieruit selecteren Laurens en Calibris Advies uiteindelijk de deelnemers.

Begeleiding op maat

Vanaf de start van het traject worden de deelnemers begeleid door Calibris Advies, een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt. Een werkcoach van Laurens en een jobcoach van de gemeente begeleiden de deelnemers in de praktijk. Zo krijgen zij begeleiding op maat en wordt bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan taal en rekenen. Meer deelnemers kunnen op deze manier het traject succesvol afronden en daarna doorstromen naar een zorgopleiding (BBL) op MBO niveau 2 of 3.

Aan de slag in de zorg

Hans Huizer, voorzitter Raad van Bestuur Laurens: “Wij zijn heel blij dat we kunnen doorgaan met dit traject. Tot nu toe zijn al 57 deelnemers van WelSlagen bij ons in de zorg aan de slag gegaan en de meeste deelnemers zijn daarna bovendien gestart met een zorgopleiding op MBO niveau. Een fantastisch resultaat, niet alleen voor Laurens maar zeker voor de deelnemers aan dit project.” Calibris Advies laat weten iedere keer weer verrast te zijn door het talent dat de deelnemers voor de zorg hebben. Natuurlijk hebben zijn het begin een steuntje in de rug nodig, maar zeker in corona-tijd hebben ze hun steentje in de zorg bijgedragen. Vasgen Cekem, commercieel manager Werkgeversservicepunt Rijnmond: “We zijn blij dat een organisatie als Laurens zich aan Welslagen heeft gecommitteerd. Een mooie kans voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt om in de zorg aan de slag te gaan.”

RAAT

WelSlagen is onderdeel van het actieplan Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Dit plan richt zich op het terugdringen van het tekort aan zorgpersoneel op de arbeidsmarkt. Door deelname aan het project WelSlagen wil Laurens kansen bieden aan Rotterdammers die in een uitkeringssituatie zitten en graag aan de slag willen in de zorg. Laurens wil zo de instroom van nieuwe medewerkers vergroten. Daarom werkt Laurens nauw samen met Albeda Zorgcollege, de HBO-V, Calibris Advies, DeRotterdamseZorg en de gemeente Rotterdam.