Een leven lang ontwikkelen: meer dan af en toe een cursus

15 november 2021

Ja, een BBL-opleiding van 3 jaar past binnen een leven lang ontwikkelen. Maar die uitleg van je collega over een nieuwe machine óók. Als iets duidelijk werd tijdens het congres Leven Lang Ontwikkelen, was het dat er geen standaard aanpakken zijn. Een Leven Lang Ontwikkelen vraagt om maatwerk, om in gesprek gaan met elkaar. En dat gebeurde 3 november in De Doelen.

Het Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO en SI) organiseerde het congres om ondernemers en werkgevers, onderwijs en overheid uit de zogeheten ‘triple helix’ bij elkaar te brengen. Er waren diverse sprekers, er was een ‘leermarkt’ met stands van ondernemers, onderwijsorganisaties en de stichting Lezen en Schrijven. Ook waren er inspiratiesessies. Op het hoofdpodium konden de deelnemers presentaties bijwonen van professor Jan Rotmans en Verstegen Spices en Sauces.

Leven Lang Ontwikkelen: persoonlijk en professioneel

Tussen en na de programmaonderdelen konden de 137 fysieke deelnemers met elkaar in gesprek in de foyer, de 58 online deelnemers vonden elkaar in de chat. De middag werd afgetrapt door Peter Smit namens het Leerwerkakkoord en Marita Dogterom namens het platform kennisdeling LLO en SI. Zij gaven uitleg over de aanleiding van het Platform kennisdeling LLO en SI vanuit het Leerwerkakkoord en over de activiteiten die het platform organiseert, gebaseerd op drie hoofdthema’s: verbinding tussen praktijk en onderwijs, eigen regie en (arbeids)mobiliteit. Onderdeel van de activiteiten zijn kennis- en werksessies.

Geen diploma’s maar een vak

Tijdens het congres gingen vertegenwoordigers vanuit de drie o’s uit de triple helix (onderwijs, overheid en ondernemers en werkgevers) met elkaar in discussie over de successen en knelpunten van Leven Lang Ontwikkelen. In het panel werd de ‘o’ van onderwijs vertegenwoordigd door Frits Gronsveld (STC-Group), de ‘o’ van overheid door wethouder Werk & Inkomen Richard Moti van de gemeente Rotterdam en de ‘o’ van ondernemers door Ron Kooren (namens VNO-NCW West) en Pieter van Klaveren (MKB Rotterdam-Rijnmond). Al gaf de wethouder Lang leven Ontwikkelen (LLO) tot nu toe een 3 als rapportcijfer en de onderwijsman juist een 8, ze bleken eensgezind over het vervolg: tijd om door te pakken.

Richard Moti gaf aan graag een volgende stap richting mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te zetten. Deze groep wordt volgens hem nog onvoldoende bereikt. Pieter van Klaveren voegde daaraan toe dat er minder nadruk op het halen van diploma’s moet liggen, en meer op het leren van een vak. Ron Kooren wees op de enorme potentie van de 50.000 mbo-studenten in Rotterdam en riep ondernemers op om de afstand tussen die studenten en het bedrijfsleven te verkleinen. Gronsveld herkende dat en gaf aan dat werkgevers duidelijker moeten zijn over wat ze nodig hebben van de opleiders. Als daarnaast de soms knellende regelgeving wat flexibeler kan, is de aansluiting tussen onderwijs en ondernemers volgens het panel alweer een stap dichterbij.

Maak gebruik van de chaos

Keynote-speaker professor Jan Rotmans greep de aandacht van de aanwezigen met een presentatie over de tijd waarin we volgens hem nu zitten. Een tussentijd op weg naar een samenleving 3.0 met een economie 3.0. Geen tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk. De chaos die daarbij hoort levert volgens Rotmans nieuwe kansen op om de wereld anders in te richten. Een leven lang ontwikkelen is daarbij onmisbaar. In de nieuwe economie hebben we nieuwe kennis nodig. We zoeken windmolenreparateurs en zonnepaneleninstallateurs. Rotmans ziet in de jongeren een arbeidspotentieel dat prima op te leiden is voor die nieuwe technieken. Het liefst op een campus 3.0, zoals de RDM Campus in Rotterdam, met veel leren in de praktijk. Dat leidt uiteindelijk tot een arbeidsmarkt 3.0, waar vaardigheden belangrijker zijn dan diploma’s.

Maatwerk voor medewerkers

Die vaardigheden krijgen bij Verstegen Spices en Sauces al prioriteit. Hilde Beckers, internationaal HR manager en Jack Buuron, HR manager learning & development lieten tijdens het congres zien hoe het bedrijf in de Spaanse Polder LLO in de praktijk brengt. Dat begint al met het uitrollen van de ‘groene loper’: een training waarin nieuwe medewerkers wegwijs worden gemaakt. Om vervolgens als maatwerk, aangepast aan de wensen van de medewerker en de behoefte van de werkgever, een hele carrière door te gaan. Online of op de werkvloer, op de Verstegen Academy of buiten de deur. Wat je moet weten om je werk te kunnen doen, leer je bij het bedrijf. Hoeft de medewerker zelf dan niets mee te nemen? Jawel, Beckers vat dat samen als ‘TaPas’: talenten en passie. Verstegen zou dit praktische leren graag verder uitwerken en droomt van een ‘kruidbestuiving’ met de 3 o’s in bijvoorbeeld een campus 3.0 in de Spaanse Polder.

In gesprek

De belangrijkste conclusie van het congres is dat er meer aansluiting moet komen tussen de verschillende partners van LLO. Het kennisplatform kan een deel van die aansluiting op gang helpen, door te zorgen dat alle betrokken partijen hun kennis en ervaringen kunnen delen. Ook helpt het platform de deelnemers met praktische tips en het organiseren van bijeenkomsten. Maar wat echt helpt, is elkaar opzoeken. Met die dringende oproep werd het congres afgesloten en het gesprek, bij de afsluitende netwerkborrel, voortgezet. We moeten het ongewoon gaan doen.

Congres gemist of zin om terug te blikken? Bekijk dan de aftermovie en de foto’s op Aftermovie Congres 3 november 2021 – YouTube]

Meedoen en meedenken? Je bent van harte welkom bij ons volgende evenement: de dialoogsessie op 2 december 2021. Ga voor meer informatie naar www.leerwerkakkoord.nl