“Een nieuwe manier van samenwerken”

26 april 2024

Iedereen kent de verhalen over personeelstekorten in de zorg. De openstaande vacatures zijn helaas niet één op één in te vullen met mensen die al lange tijd geen werk hebben. “Maar ook die mensen kunnen we heel goed gebruiken” benadrukt projectmanager Sam Ruesink van werkgeversorganisatie deRotterdamseZorg. En dat blijkt; in mei gaan de eerste deelnemers aan de slag van het traject Nieuw zorgtalent.

Geen zorgdiploma? Toch welkom! Zo simpel werkt het traject Nieuw zorgtalent. Werkgeversorganisatie deRotterdamseZorg, Calibris Advies, de gemeente Rotterdam, UWV en verschillende Rotterdamse onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties sloegen de handen ineen. Samen helpen ze de komende 3 jaar werkzoekenden aan een baan en zorgorganisaties aan extra menskracht. Het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP) investeert in dit initiatief.

Sam: “Ik hoop zo dat dit een succes wordt! Voor de deelnemers natuurlijk, maar ook voor de organisaties. Het is voor ons een nieuwe manier van samenwerken. We hebben in Rotterdam al afgesproken om niet met elkaar te concurreren als het om het werven van personeel gaat, maar in deze aanpak trekken we echt samen op. Dus ik zie het traject als een belangrijk begin.”

Een mooie dag

Het nieuwe zorgtalent gaat aan de slag in de ouderenzorg. “Ze gaan meelopen in de thuiszorg of in een zorginstelling”, legt Sam uit. “Om hun collega’s en de ouderen te ondersteunen waar dat kan.” De meeste deelnemers van Nieuw Zorgtalent hebben geen zorgdiploma’s en doen dus ook geen werk waar je die diploma’s bij nodig hebt. Sam: “Maar ze kunnen wel boodschappen doen, helpen in de huishouding of gewoon eens een oudere meenemen voor een wandeling. Ze doen wat er nodig is om iemand een mooie dag te bezorgen.”

Helaas zijn er nog niet veel plekken waar ‘meehelpen’ een officiële functie is. “Daarom kijken we samen met de organisaties hoe we meer welzijnstaken kunnen creëren in het werkveld van huishoudelijke hulp. Dat heet jobcarving. Zodat er straks nog meer nieuw zorgtalent aan het werk kan als huishoudelijke hulp of zorgassistent.”

Werkfit

Er is genoeg nuttig werk te doen in de zorg, óók voor mensen zonder de juiste opleiding. Allemaal naar deRotterdamseZorg dus? “Nou, we stellen geen opleidingseisen maar we hebben wel mensen nodig die zoals dat heet werkfit zijn. Dat betekent dat we er bij deelnemers wel op rekenen dat ze een beetje zelfredzaam zijn. Dat ze gewoon de wekker zetten, dat ze op tijd op het werk komen. Er zijn projecten waar ze deelnemers daar ook helemaal in begeleiden maar dat past niet binnen ons project.”

Op naar de toekomst

Sam: “We willen met Nieuw Zorgtalent 100 mensen aan werk helpen, ongeveer 33 per jaar.” Eenmaal op de werkvloer krijgen de deelnemers goede begeleiding, een contract en een salaris. Wie de Nederlandse taal niet goed beheerst, kan via het traject een cursus doen. “En als het werk bevalt, is een opleiding voor helpende of verzorgende een logische volgende stap die we ondersteunen.” Kortom: als nieuw zorgtalent kan je aan je toekomst werken én een ander helpen. En daar gaan Rotterdamse ouderen vanaf mei profijt van hebben.

Bent u ook een ondernemer met een sociaal hart en een goed idee? Misschien kan het RAP een steentje bijdragen. Lees verder op https://wsprijnmond.nl/rijnmonds-arbeidsmarkt-perspectieffonds/