Eenvoudiger procedures banenafspraak participatiewet

9 juni 2015

Gister meldde VNG dat de Werkkamer heeft aanbevolen om een aantal procedures binnen de banenafspraak  te vereenvoudigen en de samenwerking op regionaal niveau te bevorderen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in een Kamerbrief toegezegd dit te gaan uitwerken.

Dit voorjaar bleek dat de invulling van het doelgroepregister vanuit gemeenten achterbleef bij de verwachtingen. Uit een inventarisatie door De Werkkamer bleek dat met name weinig kandidaten werden voorgedragen vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het praktijkonderwijs (PrO). De Entree-opleiding MBO en het zittend bestand van gemeenten.

De reden hiervoor was een aantal belemmeringen in de werkprocessen rondom de plaatsing van de doelgroepen.

Praktische verbeteringen

De Werkkamer komt daarom nu met een aantal praktische aanbevelingen voor verbetering, onder andere:

  • VSO- , PrO- en ROC-entree-leerlingen kunnen zich rechtstreeks bij UWV aanmelden voor de doelgroepbeoordeling voor de banenafspraak.
  • Het werkproces bij gemeenten wordt zo ingericht dat gemeenten mensen, van wie ze denken dat die tot de doelgroep van de banenafspraak behoren, zo snel mogelijk en voorafgaand aan plaatsing bij een werkgever voordragen voor een beoordeling door UWV.
  • Bij een Wajong-beoordeling gaat UWV na of iemand die afgekeurd wordt voor de Wajong, wel in het doelgroepregister kan worden opgenomen.
  • Gemeenten en UWV gaan gezamenlijk optrekken bij de overdracht van Wajongnetwerken.

De komende maanden moet blijken of dit voldoende soelaas biedt voor de nu geconstateerde knelpunten.

 

 

Bron: VNG