Eerste resultaten Social Impact Bond bij Buzinezzclub positief

28 januari 2016

De eerste Social Impact Bond (SIB) in Rotterdam is een succes. 59 procent van de eerste groep jongeren die via de SIB met de Buzinezzclub meedeed, is sneller dan verwacht uitgestroomd naar werk, opleiding of eigen bedrijf. Op basis van het succesvolle resultaat start de gemeente Rotterdam een tweede SIB met de Buzinezzclub.

Woensdag 27 januari bracht wethouder Maarten Struijvenberg (werkgelegenheid & economie), een bezoek aan de Buzinezzclub: ‘Ik ben blij te zien dat dat deze SIB goed werkt en dat daarmee projecten als Buzinezzclub kunnen worden gefinancierd om jeugdwerkloosheid in Rotterdam aan te pakken. Want we willen dat alle jongeren in de stad aan de slag zijn: met een opleiding of aan het werk.’

Rotterdam heeft in 2014 samen met Start Foundation, ABN AMRO en de Buzinezzclub de eerste Nederlandse SIB gelanceerd. Een SIB is een resultaatgerichte financieringsmethode om maatschappelijke problemen aan te pakken die de overheid veel geld kosten. In een SIB maken investeerders, overheid en dienstverleners gezamenlijk afspraken over de te realiseren maatschappelijke opbrengst van de aanpak van het probleem en over de beloning bij succes. De investeerders stellen vooraf de benodigde financiering beschikbaar.

Jeugdwerkloosheid

De bestrijding van jeugdwerkloosheid is een speerpunt van het Rotterdamse college. Zo worden jongeren begeleid die niet op school zitten of werken via het Jongerenloket en het programma ‘Jongeren aan de slag’. Daarnaast zet de gemeente zich, samen met het UWV, Leerwerkloket, onderwijsinstellingen en de regiogemeentes, in om te voorkomen dat jongeren in de bijstand terecht komen. Er zijn in de stad veel initiatieven en projecten in de aanpak tegen jeugdwerkloosheid. De Buzinezzclub is een van de grootste contractanten van de gemeente Rotterdam richting jongeren.

De Buzinezzclub begeleidt jongeren met een uitkering richting opleiding, baan of eigen onderneming. Uitgangspunt hierbij is de droom en het talent van de jongeren, waarmee ze in het halfjaarprogramma aan de slag gaan middels workshops, trainingen en individuele coaching. De Buzinezzclub kent drie programma’s, ondernemen, school of werk. Doel is om aan het einde van het programma gemotiveerd uit te stromen naar een baan, opleiding of het starten van een eigen bedrijf.

Resultaten

De eerste resultaten van de SIB met de Buzinezzclub zijn erg goed. Dit is in de eerste plaats goed nieuws voor 47 Rotterdamse jongeren. Zij zijn uit de uitkering en werken aan hun toekomst. Uit onderzoek is gebleken dat door de inzet van het traject van de Buzinezzclub de uitkeringsduur van jongeren wordt verkort met 464 dagen. Gemiddeld heeft deze specifieke groep twee jaar een uitkering, door deelname aan dit traject stromen de meeste jongeren binnen een jaar uit. Dat is goed nieuws voor de gemeente (minder uitkeringen), de Buzinezzclub (de aanpak werkt) en voor de investeerders. De investeerders hebben met hun investering (680.000 euro) in de aanpak van de jeugdwerkloosheid een risico genomen. Het project is nu halverwege. Als de tweede groep jongeren even succesvol is, betekent dit het maximale rendement voor de investeerders.

De SIB heeft een looptijd van twee jaar. De instroom van deelnemers is verdeeld over twee trajecten van ieder 80 werkloze jongeren in de leeftijd van 17 tot 27 jaar. De resultaten van het eerste traject zijn nu bekend. Van deze eerste groep van 80 jongeren is inmiddels meer dan de helft (47 jongeren) uitgestroomd. Er zijn 7 jongeren begonnen met een eigen onderneming, 19 jongeren terug naar school en 21 jongeren hebben een baan. Dit zijn de voorlopige resultaten, er zijn nog jongeren bezig met sollicitatieprocedures. Daarnaast loopt het tweede traject, met weer 80 jongeren, nog. Uiteindelijk is het dan ook de verwachting dat de resultaten verder zullen stijgen.