Erasmus MC vindt werk het beste medicijn

8 juli 2021

Zelfs in deze hectische tijden ziet het Erasmus MC juist kansen om meer mensen met een arbeidsbeperking een baan te geven. “Er is behoefte aan extra personeel om de werkdruk te verlichten of er zijn bijvoorbeeld taken bijgekomen”, vertelt Shu-ting Cheng, HR beleidsadviseur Diversiteit & Inclusie van het Erasmus MC.

Op dit moment zijn er ruim 100 mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan de slag binnen het Erasmus MC. Allen hebben een regulier contract. Shu-ting: “We hebben het verlooppercentage voor deze groep in 2020 terug kunnen brengen naar 12%. Landelijke cijfers geven een verlooppercentage van minimaal 33% aan, dus ik ben er trots op dat onze werkwijze zijn vruchten afwerpt. Door de inzet van een multidisciplinair team lukt het ons om nauwgezet te monitoren, adviseren en waar nodig pro-actief in te grijpen.”

Afgelopen jaar werd gekenmerkt door Covid-19 die als een bepalende en rode draad impact had op zowel de privé- als werkomstandigheden van medewerkers. Om ondersteuning te bieden bij de onzekerheden die de situatie met zich meebracht is er samen met de jobcoaches gezorgd voor een aanvullend programma. Dit biedt extra coaching en e-learnings om te kunnen omgaan met bijvoorbeeld de veranderingen in het takenpakket, work-life balance, maar ook bij de vaardigheden die nodig zijn om op afstand te kunnen werken.

Uiteindelijk moet het werkgeluk van de medewerker met een arbeidsbeperking, juist ook in deze tijd, in balans zijn met de toegevoegde waarde aan de organisatie.”

Ik hoop dat onze deelname een voorbeeld mag zijn van het feit dat de inzet van een ieder complementair en volledig in lijn kan zijn met de organisatiedoelstellingen”.

Als maatschappelijk betrokken werkgever vindt het Erasmus MC het heel vanzelfsprekend om mee te werken aan ‘De 100 van Sander’. Het Universitair Medisch Centrum is onlosmakelijk verbonden met de groep waar het om draait. “Sterker nog; zij zijn onze klant, omdat we als organisatie streven naar gezondheid, in de breedste zin van het woord. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een baan die waarde toevoegt, minder zorg nodig hebben en meer algeheel welbevinden ervaren. Dat geeft aan dat werk het beste medicijn blijft!”

Over WSP Rijnmond en het project ‘De 100 van Sander’ is Shu-ting erg positief: “Ik denk dat de samenwerking die we met WSP Rijnmond hebben, uniek is. Dit is een mooi voorbeeld van een gezamenlijk hoger doel, die drie heel wisselende organisaties, in volle harmonie en gedrevenheid uitvoeren! Het Erasmus MC heeft de banen, en  WSP Rijnmond levert vanuit zowel de Gemeente Rotterdam als UWV de expertise en de ondersteuning.

Ik hoop dat onze deelname een voorbeeld mag zijn van het feit dat de inzet van een ieder complementair en volledig in lijn kan zijn met de organisatiedoelstellingen. Laten we naar mogelijkheden in plaats van beperkingen kijken!”