Garantiebaan bij MVRDV

21 maart 2017

MVRDV is een architecten bureau die gebouwen maakt over heel de wereld en gevestigd is in Rotterdam. Binnen het bedrijf is plaats gemaakt voor een cateringmedewerkster met een (arbeids)beperking. Hoe zij daar terecht is gekomen en op welke manier zij begeleid wordt kun je vinden in deze video.

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Doel van de wet is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Gemeenten, werkgevers, UWV, uitzendbureaus en het Rijk werken samen om ervoor te zorgen dat 125.000 garantiebanen zijn gerealiseerd in 2026. Loonkostensubsidie is een stimulans voor werkgevers om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden.