Garantiebaan: stel een goed profiel op

22 juni 2016

‘De sleutel zit ‘m in de invulling’

Hoe kun je iemand met een beperking goed inzetten in je bedrijf? Een actuele vraag voor veel werkgevers, zeker sinds in januari 2015 de Participatiewet is ingegaan. Welke mogelijkheden zijn er allemaal? En waar moet je op letten?

Arnold Roosch en Sal van der Gaag zijn inmiddels ervaringsdeskundig. Sal werkt sinds november 2015 bij Stadslab Rotterdam (onderdeel van Hogeschool Rotterdam), waar Arnold de scepter zwaait. ‘We hebben hier 3D-printers en lasercutters waar studenten en Rotterdammers gebruik van kunnen maken,’ vertelt Arnold. ‘Wij begeleiden hen daarbij. Ik kreeg de vraag of ik hier als pilot iemand met een arbeidsbeperking kon plaatsen. Dan ga je een profiel opstellen. Wat voor persoon kan hier werken en vooral: wat kan er níet?’

Trappen en deuren

‘We zoeken iemand die sociaal is, benaderbaar, en met een feeling voor techniek en onderwijs,’ legt Arnold uit. ‘Maar we hebben hier trappen, zware deuren en kleine ruimtes. Met een lichamelijke beperking zou dat lastig zijn, misschien zelfs gevaarlijk.’ De participatieadviseur van het WSPR nam deze informatie mee naar de jobcoaches, die hun caseload naplozen op een geschikte werknemer. Zo kwamen ze uit bij Sal van der Gaag (55).

Ben je benieuwd naar het hele verhaal van Sal en Arnold? Lees hier hoe zij samen invulling hebben gegeven aan de Participatiewet.

Participatiewet
De Participatiewet, die per 1 januari 2015 is ingegaan, is in de plaats gekomen van de Wet werk en bijstand en delen van de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong.
Doel van de wet is om mensen die kunnen werken, maar door hun beperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, aan een baan te helpen bij een reguliere werkgever.
De afspraak in het sociaal akkoord is dat tot en met 2026 in totaal 125.000 zogenoemde garantiebanen gecreëerd worden. 100.000 door particuliere werkgevers en 25.000 door de overheid.  
Om deze garantiebanen in te vullen zijn allerlei instrumenten beschikbaar, zoals detachering, loonkostensubsidie, jobcoaching, proefplaatsing, aanpassing van de werkplek.
De participatieadviseurs informeren en adviseren werkgevers in de regio Rijnmond.