Garantiebanen in het onderwijs

17 november 2017

Afgelopen woensdag 15 november organiseerde het WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR) een event over garantiebanen voor onderwijsinstellingen in Rotterdam en de regio Rijnmond. Aanleiding is de Wet banenafspraak die sinds 2015 van kracht is. Daarbij is afgesproken dat werkgevers, onderwijsinstellingen en overheid 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een gaan baan helpen, banen in het kader van de wet banenafspraak (garantiebanen). Om meer aandacht te vragen voor het creëren van garantiebanen in het onderwijs werd deze bijeenkomt georganiseerd.

garantiebanen-in-het-onderwijs-1117-078

Tijdens het event hebben de deelnemende onderwijsinstellingen door verschillende lezingen en workshops kennis en informatie gekregen over de garantiebanen en daarbij gezien en gehoord welke kansen en mogelijkheden er zijn. Zo hield Tinka van Vuuren (hoogleraar Vitaliteitsmanagement) een lezing over het onderzoek van Loyalis waarin onderzocht is hoe het plaatsen van garantiebanen binnen het onderwijs succesvol uitgevoerd kan worden. Daarnaast werden voorbeelden en inzichten van de doelgroep gedeeld om een helder beeld te krijgen van de doelgroep en tips waarop gelet moet worden wanneer iemand in dienst komt.

Bij de eindgesprekken haakte de Rotterdamse wethouder Maarten Struijvenberg (wethouder Werkgelegenheid & Economie) aan om samen met collega wethouders uit de regio Rijnmond en algemeen manager WSPR Ton van der Leck het gesprek aan te gaan met de scholen. In deze gesprekken werd duidelijk dat er soms sprake is van koudwatervrees, financiële belemmeringen of gewoon onbekendheid met de mogelijkheden die er zijn. Bijvoorbeeld om social return afspraken bij onderhoudscontracten met aannemers, schilders, schoonmaakbedrijven op te nemen.

Het WerkgeversServicePunt Rijnmond heeft kennis en expertise in huis om te kijken naar de processen en bedrijfsvoering en met de scholen de kansen en mogelijkheden te ontdekken.

De eerste afspraken zijn al gemaakt!

Wilt u meer weten over het creëren van garantiebanen? Neem contact op met het WSPR: 010-70008989.