Garantiebanen in regio Rijnmond op koers

16 maart 2018

Sinds de start van het Regionaal Werkbedrijf in 2014 zijn er 2.704 garantiebanen gerealiseerd voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Hiermee is de doelstelling van 2.528 garantiebanen eind 2017 ruim gehaald. Wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie) presenteerde donderdag de resultaten van de realisatie van garantiebanen in de arbeidsmarktregio Rijnmond tijdens een bijeenkomst van het Regionaal Werkbedrijf Rijnmond en het MKB Werkoffensief.

De doelstelling van het Regionaal Werkbedrijf Rijnmond is om eind 2025 10.810 banen voor de Wet Banenafspraak (garantiebanen) te realiseren. Wethouder Maarten Struijvenberg: “Afgelopen 4 jaar hebben we in goede harmonie met de partners samen gewerkt en daarmee dit mooie resultaat weten te behalen. We zijn er nog niet, maar ik ben blij dat we samen met een groot aantal partijen heel goed op weg zijn.”

Regionaal Werkbedrijf Rijnmond

In december 2014 is de intentieverklaring tot samenwerking door de partners van het Regionaal Werkbedrijf Rijnmond ondertekend. Dit samenwerkingsverband bestaat uit 20 gemeenten van Arbeidsmarktregio Rijnmond, UWV, Werkgeversorganisaties: ABU, MKB Rotterdam-Rijnmond, VNO-NCW en Werknemersorganisaties CNV en FNV. Het Regionaal Werkbedrijf Rijnmond heeft als doel de werkgevers te faciliteren bij het realiseren van het afgesproken aantal garantiebanen. De garantiebanen komen voort uit de participatiewet die 1 januari 2015 in werking is getreden.

MKB Werkoffensief

Ook het in maart 2015 opgerichte MKB Werkoffensief heeft een mooie bijdrage geleverd. Dit is een samenwerkingsverband van MKB Rotterdam-Rijnmond, Albeda, Hogeschool Inholland, FNV, Nextworker en de gemeente Rotterdam. Het uitgangspunt van het MKB werkoffensief was om 300 werklozen weer aan het werk te helpen en 100 mensen te helpen van werk naar werk. Uiteindelijk zijn 1.042 mensen aan een nieuwe baan geholpen. Er zijn meer dan 400 mensen van werk naar werk gegaan en ruim 640 kandidaten vanuit de WW, bijstand of een andere vorm van uitkering naar werk.

Samenwerking WSPR

Het WerkgeversServicepunt Rijnmond is vanaf het begin betrokken geweest en heeft met de inzet van het regionaal accountteam een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan vooral de samenwerking met andere gemeenten in de regio Rijnmond. De samenwerking met de partners in het Regionaal Werkbedrijf en het MKB Werkoffensief verloopt goed. Struijvenberg: “Ik ben voorstander om dit Werkoffensief te continueren.”

 src=

Melano (links) kon bij Intratuin aan de slag via een garantiebaan en inmiddels heeft hij daar een vaste aanstelling gekregen. Hij is blij met de kans die hij van Intatuin kreeg om zich te ontwikkelen binnen dit bedrijf.