Gemeente Rotterdam, Randstad en Nicolien Sauerbreij gaan samen voor goud. Gezamenlijke online quickscan helpt werkgevers bij invulling Participatiewet

29 september 2015

Randstad Participatie en de gemeente Rotterdam bundelen hun krachten om de kansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten en hen perspectief te bieden op duurzame werkplekken. Daarvoor lanceren ze onder andere een online quickscan.

Hiervoor ondertekenden Marlin Huygens (directeur Werk bij de gemeente Rotterdam) en Marleen van Arkel (directeur Randstad Participatie) een samenwerkingsovereenkomst. Onder toeziend oog van Nicolien Sauerbreij, winnares Olympisch Goud en aangesloten als ambassadeur bij Randstad Participatie.

 

Quickscan

Om werkgevers te helpen met de invulling van de participatiebanen in het kader van de wet Banenafspraak ontwikkelden Randstad Participatie en het WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR) hiervoor een online tool, de quickscan. Aan de hand van twaalf vragen geeft de quickscan een bondig advies aan de werkgever waar kansen en mogelijkheden liggen voor de invulling van die banen. Ook krijgt de werkgever advies over de te nemen vervolgstappen en hoe het WSPR en Randstad Participatie bij invulling van de banen binnen de wet Banenafspraak de werkgever kunnen ondersteunen.

De online quickscan is ontwikkeld door de gemeente Rotterdam en Randstad Participatie. Andere Gemeenten hebben al interesse getoond in de tool en Gemeente Rotterdam en Randstad Participatie gaan in gesprek over een landelijk vervolg.

 

Randstad Participatie

Randstad Participatie adviseert werkgevers op het gebied van draagvlak ontwikkeling, het identificeren van geschikte werkplekken, werving & selectie van kandidaten uit de doelgroep alsmede het begeleiden en detacheren van kandidaten. Nicolien Sauerbreij draagt als adviseur graag haar steentje bij. “Mensen met een arbeidsbeperking zijn net als topsporters. Door het ombuigen van teleurstellingen en met doorzettingsvermogen werken zij aan hun toekomst. Daar help ik hen graag bij. Samen met werkgever en kandidaat gaan wij voor een gouden match.”

 

Participatiewet

Sinds 1 januari van dit jaar is de Participatiewet van kracht. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in het sociaal akkoord van 11 april 2013 afgesproken om 125.000 extra banen te creëren ten opzichte van peildatum 1 januari 2013. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak. Deze extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon te verdienen.

 

Cijfers in Rotterdam

In regio Rijnmond zijn in 2015 reeds 400 garantiebanen gecreëerd. Waarvan ruim 60 procent in de gemeente Rotterdam is gerealiseerd.