‘Goed dat aantal pijnpunten arbeidsmarkt voor werkgevers wordt opgelost’

26 april 2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereid is om verschillende knelpunten in de Wet werk en zekerheid en rond loondoorbetaling bij ziekte weg te nemen. Dat is gebeurd na overleg met de sociale partners en de fracties in de Tweede Kamer. Werkgevers krijgen na twee jaar ziekte van een werknemer de transitievergoeding bij ontslag vergoed door het UWV. Ook de problemen bij seizoenswerk worden aangepakt. Verder zijn afspraken gemaakt om de ontslagprocedure bij het UWV te vereenvoudigen en om enkele schrijnende punten bij de transitievergoeding voor ondernemers in problemen of bedrijfsbeëindiging op te lossen. 

Leeftijd minimumloon omlaag

De leeftijd waarop het minimumloon ingaat, daalt van 23 naar 22 jaar. Om de negatieve effecten op de werkgelegenheid en de loonkostenstijging van deze verhoging van het minimum jeugdloon teniet te doen, komt er een compensatie voor werkgevers. Een mogelijke tweede stap van verlaging van de leeftijd van het minimumloon naar 21 jaar zal worden genomen nadat de werkgelegenheidseffecten zijn geëvalueerd. De voorgenomen beperking van payrolling gaat niet door, zo is in het verlengde van dit pakket eveneens door de minister bekendgemaakt.

Beter werkende arbeidsmarkt

MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen spreekt van positief nieuws voor werkgevers. ‘Zij kunnen de inzet van medewerkers beter afstemmen op de bedrijfseconomische omstandigheden. En de lasten van het werkgeverschap worden beperkt.’  Ook voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW verwelkomt het pakket. ‘Ik verwacht dat de maatregelen die zijn genomen in overleg met het kabinet en de fracties in de TweedeKamer zullen leiden tot een beter werkende arbeidsmarkt.’

Nader overleg

Aandachtspunten liggen er nog bij de plannen van het kabinet rond de uitvoerbaarheid van een minimumuurloon en minimumloon bij stukloon. Dat zal goed gewogen moeten worden in het verdere overleg, aldus de ondernemingsorganisaties.