Habtom werkt bij J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V.

10 december 2021

’Mijn mooie eerste baan in Nederland”

 

Habtom
‘Ik kom uit Eritrea en woon nu vijf jaar in Nederland. Ik ben naar Nederland gekomen, omdat het niet veilig was in mijn eigen land. Ik ben alleen gekomen met het vliegtuig en werd opgevangen in een asielzoekerscentrum. Inmiddels woon ik drie jaar in Roon. Ik heb drie jaar op school bij het Zuidplein gezeten om de Nederlandse taal niveau A2 te leren en ik volg soms nog steeds extra lessen.

Eerste baan

Momenteel werk ik in de groenvoorziening. Ik heb dit werk gevonden via de gemeente. Ik heb het erg naar mijn zin. Dit is mijn mooie eerste baan in Nederland. Ik ging eerst twee maanden werkervaring opdoen, daarna kreeg ik een contract. Mijn dagelijkse taken zijn schoffelen en het knippen van groen. Ik doe dit werk nu vijf maanden. Ik moet nog steeds wennen aan het weer in Nederland. In Eritrea is het altijd erg warm. Nu het weer steeds slechter wordt, vind ik dat wat lastig.

In mijn eigen land heb ik op de boerderij gewerkt met vee, zoals koeien, schapen en geiten. Ik ben daar niet naar school geweest. Ik ben blij dat ik in Nederland de taal kan leren en een nieuw vak. Het spreken van de Nederlandse taal gaat goed. Maar het lezen blijft moeilijk voor mij, dus ik blijf veel oefenen.’

Ayoub, accountmanager Werkgeverservicepunt (WSP),
Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk (BAR)
’Vanuit het WSP BAR hebben we verschillende gesprekken gevoerd met de werkgever Van Huizen Groenvoorzieningen B.V. die een social return verplichting heeft via de BAR-gemeenten. Tijdens die gesprekken kwam naar voren dat reguliere invulling bij hen zelf lastig verliep. Ze wilden daarom graag een extra stap zetten en kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. Zij wilden een kandidaat intern opleiden en voor langere tijd aan het bedrijf binden. Zo is Habtom met deze functie gestart.’

Arie, hoofd administratie, J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V.
‘We hebben een opdracht vanuit gemeente Barendrecht om vijf procent van onze vacatures in te vullen via social return. Onze eigen ambitie ligt nog hoger; namelijk op tien procent. We doen dit door middel van sociaal inkopen, arbeidsparticipatie en via detachering (onderaannemers). Momenteel is het voor ons lastig medewerkers te vinden. Daarom hebben wij contact opgenomen met Ayoub van de BAR-gemeenten.

Goede begeleiding

Het belangrijkste is goed te kijken naar de motivatie en kwaliteiten van een sollicitant. Daarnaast vinden wij het belangrijk te investeren in eigen personeel. Bijvoorbeeld met een cursus aan onze voormannen, zodat zij betere begeleiding kunnen geven aan nieuwe medewerkers.

Onze een tip richting andere opdrachtnemers is: benut kansen en zorg voor goede begeleiding. Dus zorg dat medewerkers die nieuwelingen gaan begeleiden of aansturen hiervoor worden opgeleid. Dit heeft een positief effect. Je ziet de werknemers groeien. Werk in het groen leent zich goed voor social return en biedt volop kansen voor minder geschoolde werkzoekenden, zoals Habtom.’

 

WSPR - Social Return