HalloWerk! Rotterdam matcht op talent

14 januari 2019

Op Rotterdam The Hague Airport is maandag 14 januari een nieuwe manier van werkzoeken gelanceerd. Wethouder Richard Moti uit Rotterdam (Werk&inkomen) en wethouder Rachid Guernaoui uit Den Haag (o.a integratie) presenteerde het nieuwe platform: HalloWerk! Werkzoekenden en werkgevers in Rotterdam en Den Haag kunnen nu online direct met elkaar in contact komen via het nieuwe platform. Daarbij zijn motivatie en talenten belangrijker dan diploma’s en werkervaring.

Werkzoekenden kunnen via HalloWerk een uitgebreid profiel aanmaken en werkgevers selecteren op basis hiervan de kandidaten voor hun vacatures. In de pilotfase vonden werkgevers voor 200 vacatures een geschikte kandidaat. Daarom is het besloten het platform in 2019 te laten groeien tot een bestand met 10.000 werkzoekenden in Rotterdam en Den Haag. Waarschijnlijk gaan uiteindelijk meer gemeenten van HalloWerk gebruikmaken.

Voor werkgevers

HalloWerk is door Rotterdam en Den Haag ontwikkeld als antwoord op de vraag van het bedrijfsleven om in contact te komen met potentiële kandidaten. Veel werkgevers hebben moeite om medewerkers te vinden voor hun vacatures. Dankzij het systeem hebben geselecteerde werkgevers in potentie toegang tot alle opgenomen werkzoekenden in de regio. Werkgevers kunnen direct contact opnemen met een kandidaat die ze geschikt vinden, of eerst contact zoeken met het Werkgeversservicepunt.

Voor werkzoekenden

Via HalloWerk kunnen mensen zelf op zoek naar een baan, ook wanneer zij een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Iemand kan zelf een profiel aanmaken en kiezen welke vijf woorden het best bij hem of haar passen: aanpakken, helpen, maken, verkopen of vervoeren. Ook kiezen ze omschrijvingen die goed bij ze passen. Bijvoorbeeld: ‘ik kan goed dingen regelen of organiseren’ of ‘ik doe graag iets voor andere mensen’.

Ze kunnen voorkeurssectoren en voorkeursberoepen kiezen. Ook kunnen ze zichzelf presenteren in een aantal plaatjes. Verder kunnen ze informatie kwijt over hun hobby’s en bezigheden. Er zijn momenteel 100 vacatures van het Werkgeverservicepunt Rijnmond in HalloWerk te vinden plus vacatures van veel kansrijke beroepen.

Wilt u zich aanmelden op het platform? Neem contact op met uw contactpersoon bij de gemeente of bij het WerkgeversServicepunt Rijnmond

Talent

Wethouder Richard Moti (Werk en Inkomen): ‘HalloWerk kun je zien als een soort Monsterboard, een plek waar werkgevers en werkzoekenden elkaar kunnen ontmoeten. Alleen zijn bij HalloWerk niet diploma’s en werkervaring de criteria om iemand te selecteren, maar vooral welke talenten iemand heeft. De ervaringen zijn heel positief, ook voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Want iedereen heeft een talent en het is de kunst om dat te ontdekken en te ontwikkelen. HalloWerk draagt hieraan bij.’

Daling aantal bijstandsgerechtigden

HalloWerk is een van de instrumenten om bij te dragen aan de ambitie van Rotterdam om in vier jaar tijd het aantal mensen in de bijstand met 8.000 te laten dalen tot 30.000 in 2022. In 2018 vonden 4.500 mensen met een bijstandsuitkering een baan.