Helft Nederlandse volwassenen 50-plusser

18 september 2014

In 2019 is voor het eerst één op de twee Nederlandse volwassenen ouder dan vijftig jaar. Volgens de bevolkingsprognose van het CBS gaat dat in 2019 om 6.9 miljoen van de 13.7 miljoen volwassenen in Nederland. In Rotterdam is momenteel 40,5% van de volwassenen ouder dan 50 jaar. Dat is het laagste percentage van de regio Rijnmond. 

Het CBS verwacht dat Nederland in 2060 17.9 miljoen inwoners heeft, waarvan er 7.8 miljoen 50 jaar of ouder zijn. Tot 2020 neemt het aandeel 50-plussers sterk toe, maar daarna wordt dit meer constant. 

Veel 50-plussers betekent ook veel 50-plussers die op zoek zijn naar een baan! En omdat er steeds meer 50-plussers zijn die moeilijk aan een baan komen, maakt het WSPR het voor werkgevers aantrekkelijk om een 50-plusser aan te nemen.

50-plussers zijn interessant omdat zij over veel (levens)ervaring en kennis beschikken. Deze doelgroep is zeer gemotiveerd, heeft jarenlange ervaring met het oplossen van problemen en kan fungeren als mentor voor jongere werknemers. De 50-plussers kunnen weer leren van de jongere werknemers. 50-plussers hebben hun werk-privébalans doorgaans beter op orde en zijn zeer betrouwbare werknemers.

Wanneer u een 50-plusser aanneemt die een uitkering ontvangt, heeft u mogelijk recht op een premiekorting. Die premiekorting kan oplopen tot €7.000 per jaar. Een win-winsituatie!