Helft nieuwe cao’s heeft afspraken over arbeidsgehandicapten

17 april 2015

In bijna de helft van de cao’s die in 2015 zijn afgesloten, staat een afspraak over banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vorig jaar was dat nog maar in een derde van de cao’s het geval, dat meldt werkgeversvereniging AWVN.

 

De AWVN verwacht dat het aantal CAO’s met dergelijke afspraken zal toenemen. AWVN leidt daarnaast ook een project om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. De werkgevers zeggen hiermee een belofte na te komen uit het Sociaal Akkoord. In dit akkoord werden werkgevers niet verplicht om vijf procent van hun personeelsbestand te laten bestaan uit arbeidsgehandicapten, maar maakten de partijen een afspraak op vrijwillige basis. Om ervoor te zorgen dat de werkgevers zich ook daadwerkelijk aan hun afspraken gaan houden, bedacht staatssecretaris Klijnsma de zogenaamde ‘Quotumwet,’ als aanvulling op de Participatiewet.

 

Quotumwet als stok achter de deur
Deze wet werd eind maart aangenomen in de Eerste Kamer. Werkgevers moeten, volgens het Sociaal Akkoord, 125.000 banen realiseren voor mensen met een handicap of andere beperking. Honderdduizend banen moeten uit het bedrijfsleven komen en de rest bij de overheid. Als ze zich niet aan die afspraak houden, krijgen bedrijven van vijfentwintig werknemers of meer een boete van vijfduizend euro per niet-ingevulde werkplek. De staatssecretaris ziet deze boete vooral als stok achter de deur.

 

Bron: NRC.nl