HEMA en het WerkgeversServicepunt Rijnmond sluiten Jongerenakkoord

20 november 2018

HEMA en het WerkgeversServicepunt Rijnmond gaan in 2019 twintig jongeren een stage- of leerwerplek aanbieden. Zo doen ze belangrijke werkervaring op en vergroten ze hun kans op een betaalde baan. HEMA gaat deze jongeren tot 27 jaar begeleiden en de skills binnen de detailhandel aanleren. Hema heeft vervolgens de intentie deze jongeren een baan aan te bieden.

Op dinsdag 13 november tekenden HEMA en het Werkgeversservicepunt Rijnmond een Jongerenakkoord waarmee zij zich aan deze maatschappelijke opgave verbinden.