Herstel arbeidsmarkt zet door in lager tempo

21 mei 2015

In de periode februari tot en met april is het werkeloosheidspercentage gedaald van 7.2 procent naar 7 procent. Dit was het resultaat van een toename van gemiddeld tweeduizend werkenden per maand. Vooral jongeren en 45-plussers zijn weer aan het werk, meldt CBS vandaag.

Het aantal jongeren die aan de slag zijn gegaan groeide het meest met gemiddeld aantal van zevenduizend jongeren per maand. In april had 61,4 procent van de jongeren werk. Dit percentage lag drie maanden geleden nog op 60,4 procent en een jaar geleden nog op 58,2 procent. Deze stijging betrof zowel kleine banen als banen van 12 uur of meer per week.

 

Meer 45-plussers aan het werk

De afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden 45-plussers met vierduizend per maand. Hierin speelt vergrijzing een belangrijke rol. De groep 25 tot 45-jarigen slinkt terwijl het aantal mensen tussen 45 en 75 jaar al jaren toeneemt. Die verschuiving vertaalt zich in het aantal werkenden per leeftijdsgroep.

Het werkloosheidspercentage onder 45-plussers is nauwelijks veranderd. Bovendien zijn relatief veel van de werkloze 45-plussers langdurig werkloos. In totaal waren vorige maand 625 duizend mensen werkloos. Het aantal WW-uitkeringen is wel gedaald. Vorige maand kregen nog 427.000 mensen WW. Dat is zestienduizend minder dan in maart, zo blijkt uit cijfers van UWV.

Krimpende beroepsbevolking

In de periode februari-april nam de beroepsbevolking met gemiddeld vijfduizend per maand af. Er zijn nu minder mensen die de arbeidsmarkt betreden dan verlaten. Het aantal werklozen daalde daarmee met gemiddeld zevenduizend per maand. De beroepsbevolking krimpt al sinds begin dit jaar. Dit is opvallend omdat sinds de tweede helft van 2014 de beroepsbevolking nog vrijwel voortdurend in omvang toenam omdat meer mensen beschikbaar kwamen en werk vonden of op zoek gingen naar werk.

Helft werkt in deeltijd

Binnen de EU is de arbeidsdeelname in Nederland, op Zweden na, het hoogst. Maar vrijwel de helft van de Nederlanders werkt deeltijd. Nederland staat binnen de EU aan de top als het gaat om deeltijdwerk. Vooral vrouwen werken in Nederland niet voltijd.