Hieronder vind u de presentaties die zijn gegeven op het congres social return: ‘echt wel’:

21 november 2018

Hieronder vind u de presentaties die zijn gegeven op het congres social return: ‘echt wel’:

Social return en wetenschap, geïnspireerd door werkgever.

Social return en impactmeting
Over social impactmeting in aanbestedingen en bij bedrijven

Social return als speerpunt van het WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR)
Van eenvoudige tot complexe invulling van social return, gezien vanuit meerdere oogpunten.

GreenFOX – Invoering van social return in het bedrijfsleven; een kijkje in de keuken

Social return en privacy
Wetgeving, complicaties, ontwikkelingen en oplossingen

Maatwerk voor Mensen; doorontwikkeling van social return bij het rijk