Informatie over coronabanen

24 maart 2021

Als gevolg van de coronacrisis hebben de sectoren handhaving en toezicht, onderwijs en zorg extra last van werkdruk. Om dat probleem te verhelpen komt de overheid met coronabanen. Dit zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die wel belangrijke verlichting kunnen bieden om de werkdruk te verminderen. Voor deze banen is subsidie beschikbaar om de loonkosten te compenseren. Mensen die door corona minder werk hebben of werkloos zijn, krijgen zo (tijdelijk) werk.

In totaal is er zo’n 160 miljoen euro beschikbaar gesteld door de overheid om coronabanen te creëren. Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten arbeidsplaatsen aan bepaalde voorwaarden voldoen. U kunt de subsidie besteden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (of tot en met 1 september 2021 als dit noodzakelijk is om een BBL-deelcertificaat af te ronden). Het gaat dus om extra, tijdelijke functies voor die periode.

Meer informatie is te vinden in de onderstaande factsheets of u kunt contact opnemen met een van onze accountmanagers. Zorg: Martha Horvers (06 39 01 26 46 of m.horvers@rotterdam.nl), handhaving en toezicht: Sholeena Sardjoe-Chaitram (06 20 54 18 06 of s.chaitram@rotterdam.nl), onderwijs: Barry Kors (06 12 16 33 13 of b.kors1@rotterdam.nl).

Coronabanen factsheets

Informatieblad zorg
Informatieblad handhaving en toezicht
Informatieblad primair, voortgezet en middelbaar onderwijs
Informatieblad hoger onderwijs