Inspiratiebijeenkomst wet Banenafspraak

28 april 2016

Op 12 april jongstleden organiseerde het Werkgeversservicepunt Rijnmond de inspiratiebijeenkomst “Is dat inclusief of exclusief?”

In the World te Rotterdam waren 40 enthousiaste deelnemers aanwezig die allemaal op zoek zijn naar een invulling van de wet Banenafspraak dan wel kennis en ervaring wilden ophalen of delen.

Werkgevers werden welkom geheten door het WerkgeversServicepunt Rijnmond en na een aftrap van Peter Lindenburg, directeur UWV Werkbedrijf nam Sandra Ballij, social entrepeneur en eigenaar van restaurant Ctaste (zie www.ctaste.nl) het stokje over . Sandra nam de deelnemers mee in een energiek plenair stuk waarbij Asito, PM Wasservice en de Ladagerie (Bram Ladage) hun successen en leermomenten over het werken met mensen vanuit de doelgroep banenafspraak hebben gedeeld met de groep. Gedurende de borrel die daarop volgde hebben werkgevers elkaar ontmoet en ervaringen met elkaar uitgewisseld.

 

Banenafspraak

De overheid en sociale partners hebben afgesproken om 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een beperking, waarvan 100.000 in de marktsector en 25.000 in de overheidssector. Als deze vrijwillige afspraak te weinig banen oplevert, volgt mogelijke activering van de quotumheffing.

 

Quotumheffing

Als de resultaten van de een-meting in 2016 laten zien dat de marktsector of de overheidssector niet genoeg banen heeft gerealiseerd, kan het kabinet in overleg met sociale partners en de VNG in 2016 besluiten de quotumregeling voor de betreffende sector te activeren. Indien dat het geval is wordt in 2016 het quotumpercentage voor de sector bepaald dat in 2017 geldt.

 

Doelgroep

1. Mensen die onder de participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen

2. Mensen met een WSW-indicatie

3. Wajongers met arbeidsvermogen

4. Mensen met een WIW-baan of ID-baan

 

Tussenmeting

Uit de tussenmeting tot en met september 2015 blijkt dat er ten opzichte van de nulmeting (1 januari 2013) 688 extra banen in Rijnmond (van gemiddeld 25,5 uur per week) bij reguliere werkgevers zijn gerealiseerd.