Jongeren speeddaten met uitzendbureaus Unique en Randstad voor het Buddyproject

19 maart 2015

In het kader van Aanpak Jeugdwerkeloosheid er in februari speeddates georganiseerd om werkloze jongeren een stapje verder te helpen.

Buddyproject

De Speedmeet is een onderdeel van het Buddyproject en onderdeel van de Aanpak Jeugdwerkloosheid van gemeente Rotterdam. In het Buddy Project worden jongeren gekoppeld aan een intercedent een  “Buddy”, van Randstad of Unique. Gedurende een periode van twee maanden wordt de jongere door de Buddy intensief ondersteunt en begeleid naar regulier werk op de arbeidsmarkt.

Lenneke Kriek (Projectleider Aanpak Jeugdwerkloosheid), vertelt over de gedachte achter het Buddyproject: ‘Uitzendbureaus Randstad en Unique hebben veel vacatures waar de gemeente niet snel bij kan komen. Wij leveren de jongeren en de uitzendbureaus doen waar ze goed in zijn: het zoeken van een geschikte baan.’ Over de gehele regio doet Randstad met haar elf vestigingen en Unique met zes vestigingen mee aan dit project. Per vestiging worden vijf jongeren intensief begeleid en geplaatst op een vacature.

Samenwerken en verbinden

Mary-Louise Hakbijl Coordinator WSPR geeft aan dat door het bundelen van krachten
en de verbinding te leggen tussen de uitzendbureaus Randstad en Unique, het WSPR, de afdeling matching en het project Jong Werkt, er wordt gestreefd naar een optimaal resultaat.
Het doel wat we voor ogen hebben is natuurlijk, de jongere duurzaam uit te laten stromen op de arbeidsmarkt.

Karin van der Knaap, projectmedewerker Jong Werkt verteld:
‘Jong Werkt is een project om de afstand tussen jongeren en de arbeidsmarkt te verkleinen. Door een intensieve samenwerking tussen de partijen zullen in 2015 een groot aantal jongeren uit een uitkeringssituatie slagen op de arbeidsmarkt.’

In een kwartier de eerste indruk

Tijdens de Speedmeet op 19 februari, maakten 50 geselecteerde Rotterdamse jongeren met een WWB uitkering in korte tijd kennis met de uitzendbureaus Randstad en Unique. De jongeren kregen een kwartier de tijd om hun interviewers, uitzendbureaus Randstad en Unique, te vertellen wat zij aan skills bezitten.

Jongeren zijn de toekomst van morgen

Fatima is een van de kandidaten en verteld over de Speed Meet.
‘Door eerdere afwijzingen ben ik onzeker geworden tijdens sollicitaties. Dankzij de Speedmeet kunnen de uitzendbureaus samen met mij op een informele manier kijken of de werkgever wel bij mij past. Dat stelt mij gerust.’
 
Russell van Suchtelen, matchmaker bij de gemeente Rotterdam, geeft aan dat het al moeilijk genoeg is om een werkzoekende te bemiddelen die al drie jaar werkervaring heeft. Laat staan het bemiddelen van een jongere die al twee jaar werkeloos is en weinig tot géén werkervaring heeft. ‘Door middel van het aanbieden van stages en het aangaan van de samenwerking met uitzendbureaus proberen we te voorkomen dat jongeren al starten met een gat op hun CV. Dat loopt nu goed’, zegt Russell.

Social return

Ook zien werkgevers steeds meer de voordelen van het in dienst nemen van jongeren. Russell: ‘Naast gemotiveerd personeel is het voor een werkgever mogelijk om de werkgeverspremie aan te vragen als zij een jongere in dienst nemen.’
Met het Buddyproject voldoen Randstad en Unique aan de Social Return verplichting die de gemeente Rotterdam hanteert. De opdrachtgever dient een bepaald percentage van de gegunde opdracht te besteden aan Social Return. 

 

Wilt u ook jongeren aan het werk helpen en de jongeren premiekorting ontvangen