Kandidaten programma “Aanbodversterking” gestart bij groen aannemingsbedrijf Punt BV.

22 juni 2017

Een mooi resultaat voor 4 kandidaten uit het traject Aanbodsversterking; zij hebben onlangs het eerste functiespecifieke traject bij groen aannemingsbedrijf Punt BV succesvol afgesloten met een arbeidsovereenkomst.

Het traject Aanbodsversterking is erop gericht werkzoekenden competitiever te maken op de arbeidsmarkt, middels trajecten die worden vormgegeven in samenwerking met werkgevers en opleiders. In dit kader is het WSPR een samenwerking aangegaan met o.a dit aannemingsbedrijf gericht op groenprojecten.

Op woensdag 24 mei tekenden de kandidaten bij Punt BV een arbeidsovereenkomst. Zij gaan aan de slag als medewerker Groenvoorziening.

Aannemingsbedrijf Punt BV is één van de aannemers die voorziet in de groenvoorziening van Gemeente Rotterdam.
Zij werken samen met onze SW afdeling Groen. Er werkt een vaste groep van 14 medewerkers bij deze aannemer.

Gedurende het hoogseizoen ontstaat er altijd personeelsbehoefte, het bedrijf staat open voor goed personeel vanuit alle doelgroepen.

Het is van oudsher een familie bedrijf. 4 verschillende divisies : aanleg (groot grondwerk en beplanting uitvoeren), bosbouw (zaagwerk in stedelijk of recreatie gebied), machinebouw (ontwerpen en bouwen van machines), onderhoud (integraal onderhoud).

Het bedrijf is niet allen op het gebied van arbeid op een maatschappelijk verantwoorde manier bezig maar ook op het gebied van ons milieu is het bedrijf zeer innovatief