Leernetwerk Bijeenkomst Garantiebanen

24 september 2018

Het Leernetwerk Garantiebanen Zuid-Holland werd dit jaar voor de 2e keer georganiseerd in het Timmerhuis te Rotterdam.

Binnen dit unieke leernetwerk delen onderwijs- en (semi)overheidsinstanties informatie, kennis, ervaring en best-practices met elkaar op het thema van de wet banenafspraak: “Inclusie: gewoon omdat het kan”.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door het Werkgeversservicepunt Rijnmond en de genodigden waren dit keer oa; Erasmus Universiteit, Stedin, Belastingdienst en VNG.

Na de opening werden de deelnemers bijgepraat door Walter Broek, adviseur banenafspraak van VSO Werkgevers, op de actuele ontwikkelingen binnen de wet banenafspraak/quotumregeling. Uiteraard was de Kamerbrief van staatssecretaris Tamara van Ark van 7 september jl. het onderwerp waarbij met name het Brede Offensief eruit werd gelicht door Walter.

Hierna gingen de deelnemers constructief met elkaar in gesprek over een breed scala aan onderwerpen waar men mee te maken heeft bij de realisatie van de doelstellingen.

Mooi uitspraak die werd gedaan door 1 van de deelnemers: “we gaan niet wachten op de concrete voorstellen van van Ark. Want juist door dat wachten hebben we nu een quotum”.

Tot slot werd door alle deelnemers de wens uitgesproken om bijvoorbeeld via een groepsapp voortdurend contact te hebben met elkaar onder het motto : “alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

De volgende Leernetwerk bijeenkomst die gepland staat in januari 2019, zal ongetwijfeld in het teken staan van de concrete, uitgewerkte voorstellen uit het Brede Offensief van Tamara van Ark.

 20180918-160052-0-