Meer MBO’ers aan de bak door TOP Academie

2 november 2017

De Rotterdamse TOP Academie Horeca en Catering biedt Mbo1-studenten perspectief op werk. Een vakschool op de werkvloer van het facilitaire bedrijf ISS Catering Services waar studenten het vak leren van ervaren medewerkers. Deze aanpak maakt onderdeel uit van het actieplan ‘Jongeren aan de slag’, dat er onder andere voor zorgt dat Rotterdamse jongeren worden opgeleid tot toekomstige vakmensen.

Wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie): ‘In Rotterdam is veel behoefte aan goed opgeleide vakmensen. De Rotterdamse Topacademies dragen hier aan bij. Onderscheidend aan deze aanpak is de intensieve samenwerking tussen werkgevers en het onderwijs. Door jongeren op de werkvloer op te leiden sluiten hun vaardigheden goed aan op de behoefte van werkgevers. En voor de jongeren is het een mooie kans om met opgestroopte mouwen het vak te leren.’

Wethouder Struijvenberg was daarom op 1 november aanwezig bij de officiële kick-off van de TOP Academie Horeca en Catering. Samen met ISS, het Albeda Startcollege en Learn2Work zette hij zijn handtekening onder deze TOP Academie. Betrokken partijen laten hiermee zien dat zij investeren in het opleiden van toekomstige vakmensen.

Mbo-studenten die deelnemen aan de TOP Academie Horeca en Catering volgen een door ISS en het Albeda Startcollege geschreven onderwijsprogramma. Zij krijgen les op de werkvloer en lopen stage in een leermeester-gezel-constructie. De jongeren sluiten de TOP Academie af met erkende branche certificaten en/of diploma’s. Zij zijn ervaren vakmensen geworden en hebben meer kansen op de arbeidsmarkt.

De TOP Academie is een initiatief van Learn2Work, in opdracht van gemeente Rotterdam. De gemeente heeft hen gevraagd om in totaal 24 TOP Academies in verschillende branches op te zetten om zo jongeren zonder startkwalificatie in de praktijk op te leiden voor een baan. Op dit moment zijn er 17 TOP Academies in Rotterdam in de volgende branches: bouw, techniek, zorg, catering, facilitair, textiel, horeca, logistiek, groen, telecom.

Learn2work werkt samen met 32 bedrijven en 18 scholen. Dit schooljaar nemen 222 leerlingen deel aan de TOP Academies.

Jongeren aan de Slag

Met het actieplan ‘Jongeren aan de slag’ zet de gemeente deze collegeperiode hoog in op de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Veel Rotterdamse jongeren hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt en zijn op zoek naar werk. De gemeente Rotterdam zorgt er met dit soort initiatieven voor dat scholen en bedrijven met elkaar gaan samenwerken. Op deze manier worden jongeren opgeleid tot toekomstige vakmensen en krijgen zij weer perspectief op werk.