Meer werkloze 50-plussers vinden een baan

11 juni 2015

Bijna 26.000 bij het UWV ingeschreven werklozen van vijftig jaar en ouder hebben in de eerste vier maanden van dit jaar een baan gevonden. Dat is ruim een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen aan 50-plussers is hiermee gedaald. Eind april 2015 waren er 200.200 mensen van 50 jaar en ouder met een werkloosheidsuitkering. Hiervan hebben 26.000 50-plussers hebben in de eerste vier maanden van dit jaar een baan gevonden. UWV verwacht dat deze positieve trend dit jaar en in 2016 doorzet (barometer (pdf, 312 kB)).

Werkzoekende 50-plussers maken de komende jaren de meeste kans op werk in de detail- en groothandel en zakelijke dienstverlening. In deze sectoren worden nieuwe banen verwacht en kennen nog een relatief klein aandeel oudere werknemers. De gezondheidszorg daarentegen biedt weinig kans om aan de slag te gaan.

 

Banengroei

Tegelijkertijd verwacht UWV banengroei in een aantal sectoren. Vooral in de zakelijke dienstverlening, waaronder uitzendbanen en specialistische adviesfuncties, de detail- en groothandel worden meer banen verwacht. Dit biedt kansen voor werkzoekende 50-plussers. In de gezondheidszorg gaat UWV dit jaar en volgend jaar uit van een krimp van banen, al ontstaan er wel veel vacatures als gevolg van baanwisselingen en vervangingsvraag.

 

Vergrijzing

In de barometer is ook te zien dat de vergrijzing nog steeds doorzet. Binnen vier jaar is de helft van de volwassenen ouder dan vijftig. Bovendien werken mensen steeds langer door. Op dit moment werken 50-plussers vooral in de gezondheidszorg (23 procent), openbaar bestuur en overheid, industrie en financiële dienstverlening (alle 14 procent). Sectoren waar de minste 50-plussers werken zijn de horeca en detailhandel. Uit onderzoek blijkt echter dat oudere consumenten graag worden geholpen door mensen met ervaring. Werkgevers in deze sectoren kunnen hierop inspelen door juist hier meer 50-plussers aan te nemen.

 

Bron: UWV en Nu.nl