Met start Werkbedrijf worden handen ineen geslagen voor garantiebanen regio Rijnmond

4 december 2014

Voor de regio Rijnmond ondertekenden werkgeversorganisaties, gemeenten, werknemersorganisaties en UWV vandaag een intentieverklaring in het kader van de participatiewet en vormen zo de start van het Werkbedrijf.

Het Werkbedrijf heeft als doel de werkgevers te faciliteren bij het realiseren van het afgesproken aantal garantiebanen. De garantiebanen komen voort uit de participatiewet die 1 januari 2015 in werking treedt.

De Participatiewet moet stimuleren dat mensen met een fysieke of lichamelijke beperking aan de slag gaan bij een reguliere werkgever. Sociale partners, gemeenten en UWV gaan er samen voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen.

Daarvoor moeten tussen 2014 en 2026 landelijk 100.000 extra zogenoemde garantiebanen bij werkgevers en 25.000 bij de overheid komen. Voor de regio Rijnmond betekent dit tot 10.810 garantiebanen over de periode 2013 – 2026. Om dit te realiseren werken betrokken partijen nauw samen.

Werkbedrijf

Het Werkbedrijf zorgt voor realisatie van afgesproken doelen in de Participatiewet en maakt daarvoor regionale afspraken met elkaar. Het bestuur van het Werkbedrijf Rijnmond bestaat uit wethouders van de regiogemeenten, UWV, werkgeversorganisaties (VNO-NCW, Randstad Uitzendbureau als lid van ABU, AWVN en MKB) en werknemerorganisaties (FNV en CNV). Het bedrijfsleven heeft de handschoen opgepakt om de verantwoording op zich te nemen. De rol van de lokale overheid is om hierin te ondersteunen.

Sectortafels

Het bestuur van het Werkbedrijf ziet toe op naleving van de afspraken die zijn gemaakt op het gebied van de garantiebanen. Daarbij wordt ook gewerkt met sectortafels waarin toonaangevende bedrijven en instellingen uit de regionale sectoren deelnemen en afstemmen wat de thema’s en afspraken zijn op het gebied van mobiliteit, zij-instroom en aansluiting van onderwijs. Bijvoorbeeld voor bouw en techniek, transport en logistiek en zorg.

 

 img-3319