Meteen aan de slag na de lancering van RAP

11 oktober 2023

De arbeidsmarkt verandert snel. De personeelstekorten zijn groot door vergrijzing en ontgroening en transities op het gebied van energie, digitalisering en de overstap naar een circulaire economie zorgen voor een nieuwe vraag naar personeel. Hoe lossen we dat op? Door te investeren in personeel in maatschappelijk cruciale sectoren en transitieopgaven. Daar is het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP) voor in het leven geroepen. Op 4 oktober was de lancering in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam.

De lange aanmeldrijen bij binnenkomst geven al aan dat er veel animo voor RAP is. Er worden keycords uitgedeeld in drie verschillende kleuren; werkgevers krijgen een oranje keycord, onderwijsinstellingen een roze en de groene is voor bezoekers vanuit de overheid, regiogemeenten en andere publieke organisaties.

Anders omgaan met menskracht

Namens de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond opent wethouder Tim Versnel de bijeenkomst met de opmerking dat personeelstekorten een groot risico zijn. Vooral in maatschappelijk cruciale sectoren als het openbaar vervoer, zorg, kinderopvang, onderwijs, bouw en techniek, veiligheidsketen en haven en logistiek. Het vraagt van ons dat we op een verstandige manier om moeten gaan met beschikbare menskracht. Dat we als overheid met elkaar om tafel moeten om opnieuw de rol te pakken op de arbeidsmarkt. Ook in transitieopgaven, zoals de energietransitie, zijn veel mensen nodig om al het werk gedaan te krijgen. Net als in de haven, waar ruim 9.000 vacatures openstaan. In de zorg neemt de kans op een zorginfarct alleen maar toe, tenzij we mensen weten te verleiden én op te leiden voor deze branche. Goed onderwijs is cruciaal om iedereen gelijke kansen te kunnen bieden, maar ook daar ontbreekt het nu aan menskracht.

Er kleeft ook een positieve kant aan deze tijd, want de cruciale sectoren bieden goed werk in een stabiele omgeving, met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Andere sectoren werken vaak nog met flexcontracten. Die bieden weinig zekerheid, waardoor mensen werkend arm zijn. De ruim 33.000 bijstandsuitkeringen in Rotterdam zijn daar het levende bewijs van.

Team Rijnmond

Het RAP financiert kleinschalige leerwerk- en scholingstrajecten. Om werkgevers en opleiders te stimuleren het concept van leerwerktrajecten toe te passen, en om de mensen naar cruciale sectoren te leiden en bestaanszekerheid op te bouwen. Er komt een steunpunt zodat aanvragen eenvoudig ingediend kunnen worden. Maar van de werkgevers en opleiders vraagt het ook wat, namelijk ondernemerschap, creativiteit en daadkracht om het praktisch vorm te geven. Met elkaar kunnen we duizenden mensen aan een beter leven helpen en ervoor zorgen dat al het belangrijke werk wordt gedaan.

Ongekend talent

Sabine Veldkamp is manager data, analyse en development bij de Intelligence Group. In haar speech benadrukt zij de urgentie van de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Alhoewel het RAP voor vele doelgroepen in het leven is geroepen, richt zij zich vandaag op één doelgroep, spookjongeren. Dat zijn jongeren tussen de 27 en 35 jaar met onbekend talent. Hun talent is niet zichtbaar, en daarom is het lastig om ze te benaderen. Maar we moeten leren op een andere manier naar talent te kijken. De vaardigheden van bijvoorbeeld een street artist zijn op het eerste gezicht lastig te matchen met andersoortig werk. Het gaat om vaardigheden als veerkracht, creativiteit, zelfredzaam en multicultureel bewustzijn. En die zijn juist heel nuttig in beroepen als leerkracht, projectleider en psycholoog. Of jongeren die door gamen veel kennis hebben gekregen van AI, talent die de maatschappij steeds harder nodigt heeft. Vacatures vullen we niet meer in door de klassieke manier van denken. Er is verandering nodig, we moeten de uniekheid gaan inzien van talent. Zodat onbekend talent snel kan worden ingezet als ongekend talent.

Steunpunt RAP

Floor Koudijs en Abco van Langevelde zitten achter het Steunpunt RAP en zijn het aanspreekpunt bij vragen. Michiel van Keulen is fondsmanager. Zij zitten met zijn drieën op het podium om vragen uit de zaal te beantwoorden. De eerste vraag, waarin onderscheidt het RAP zich van andere instrumenten, is voor Abco. Antwoord: het is een uniek instrument dat geen enkele doelgroep uitsluit. Inhoudelijk is RAP is een flexibel instrument, het sluit goed aan bij de behoefte van de werkgever en het aanvraagproces is eenvoudig.

De tweede vraag is voor Michiel: kun je iets vertellen over het proces? Het begint bij de aanvraag van het fonds bij het Steunpunt RAP. Zij kijken of het een passend idee is. Zo niet, dan denken ze graag mee om de kans op subsidie te vergroten. Op de website van gemeente Rotterdam staan alle formulieren voor het indienen van de aanvraag. Het moet aan alle knock-out criteria voldoet: ‘binnen de regio Rotterdam-Rijnmond’, ‘RAP als tweede financiering en onderdeel van maatschappelijk cruciale sectoren of transitieopgaven’. Als alles klopt, wordt de subsidie toegekend.

Floor beantwoord de derde vraag: wat zijn de criteria van een goed aanvraag? Wij zoeken projecten die concreet resultaat opleveren: een arbeidscontract voor 12 maanden, een baangarantie na een opleiding of een leerwerktraject met een baangarantie. Het fonds loopt tot eind 2026 dus projecten moeten voor die tijd zijn afgerond. Voor de overige criteria verwijst Floor naar de animatievideo.

Spoken word

Tot slot bezorgt de Droominee het publiek kippenvel met een prachtige act die precies de juiste toon weet te zetten met zijn selectief gekozen woorden.

Moderator Christl van Gerven nodigt iedereen uit voor de borrel. En benadrukt nog om tijdens de borrel vooral met andere kleuren keycords in gesprek te gaan om die verbinding met elkaar te maken.

Klaar om een aanvraag in te dienen? Of wilt u meer informatie? Ga naar Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds – WSP Rijnmond.