“Mijn bedrijf groeit weer dankzij de ervaring van Henk”

3 november 2014

50-plussers hebben erg moeite met het vinden van een baan. Eerder zagen we dat in 2019 voor het eerst één op de twee Nederlandse volwassenen ouder dan vijftig jaar is. Dat betekent dat we steeds meer ouderen krijgen die het moeilijk gaan krijgen met het vinden/behouden van een baan.

 Het WSPR heeft als doel zo veel mogelijk werkzoekenden met een uitkering weer te laten instromen. Met deze campagne-uiting willen we werkgevers laten zien dat het WSPR hun aantrekkelijk maakt om 50-plussers aan te nemen.

 50-plussers zijn interessant omdat zij over veel (levens)ervaring en kennis beschikken. Deze doelgroep is zeer gemotiveerd, heeft jarenlange ervaring met het oplossen van problemen en kan fungeren als mentor voor jongere werknemers. En de 50-plussers kunnen weer leren van de jongere werknemers. 50-plussers hebben hun werk-privébalans doorgaans beter op orde en zijn zeer betrouwbare werknemers.

 Wanneer u als werkgever een 50-plusser aanneemt die een uitkering ontvangt, heeft u mogelijk recht op de onderstaande premies en regelingen.

  • Scholingsvergoeding voor de werkgever: In overleg met de werkgever wordt gezocht naar werkzoekenden met de juiste competenties voor de vacature. Indien onvoldoende kandidaten beschikbaar zijn, kan scholing of opleiding worden ingezet. Deze scholing of opleiding is gericht op het ontwikkelen van competenties van werkzoekenden, zodat zij gematcht kunnen worden op de vacature.
  • Proefplaatsing: de werknemer werkt 2 maanden op proef bij u. De kandidaat ontvangt nog zijn/haar uitkering en u hoeft geen loon te betalen.
  • Mobiliteitsbonus: Wanneer u een 50-plusser aanneemt die een uitkering ontvangt, heeft u mogelijk recht op een premiekorting. Die premiekorting kan oplopen tot €7.000 per jaar. Een win-winsituatie!

Meer uitleg over deze subsidies kunt u op de pagina subsidies en regelingen vinden.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken met een account manager? Neem dan contact op met het WSPR op het telefoonnummer 010 – 700 89 89 of per mail info@wsprijnmond.nl

 

Let op! vanaf januari 2015 wordt de leeftijd verhoogd naar 55-plus

campagne-uiting-mobiliteits-uiting