Minder werklozen, meer werkenden

29 oktober 2014

Het aantal werklozen is in september voor de vijfde maand op rij gedaald, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder al bekend.

In de afgelopen vijf maanden daalde de werkloosheid met bijna 60 duizend personen. Opmerkelijk is dat het aantal werklozen onder de mannen, met 37 duizend, sterker daalde dan bij de vrouwen. Bij mannen nam het aantal werkenden minder hard toe dan de werkloosheid afnam. Dit betekent dat minder mannen actief zijn op de arbeidsmarkt. Bij vrouwen steeg het aantal werkenden juist sneller dan de werkloosheid daalde.

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in september af met 2,4 procent tot 420 duizend. In september vorig jaar bleef het aantal uitkeringen nog vrijwel gelijk aan dat van augustus. In alle leeftijdsklassen, met uitzondering van de 55-plussers, daalde het aantal uitkeringen in september. Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal uitkeringen toe met bijna 5 procent. Het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar nam vergeleken met een jaar geleden af met 15,8 procent. Ook in de leeftijdsklasse 25-45 jaar lag het aantal uitkeringen onder het niveau van een jaar geleden. Aan 45-plussers verstrekte UWV juist meer uitkeringen dan vorig jaar.

Vanuit vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen in september, vergeleken met de maand ervoor, af. De grootste daling deed zich voor in de bouwnijverheid en het onderwijs.

Het aantal uitkeringen vanuit de sectoren openbaar bestuur en zorg en welzijn ligt in september dit jaar met respectievelijk 18,6 procent en 17,8 procent flink boven het niveau van september vorig jaar. Alleen de sectoren bouwnijverheid en onderwijs tellen september dit jaar minder uitkeringen dan vorig jaar.

 

Bron: CBS