MKB Werkoffensief boekt resultaat met 100 plaatsingen

7 september 2016

MKB-ers in regio Rotterdam boeken resultaat: in 6 maanden ruim 280 vacatures met 100 plaatsingen

Tijdens het MKB Werkoffensief Ondernemersevent op 5 september 2016 hebben Wethouder Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie) en MKB Rotterdam voorzitter Henk van der Beek de resultaten voor het MKB Sectorplan in de regio Rotterdam bekend gemaakt. Een plan met als doel 100 personen in het MKB die met ontslag bedreigd worden, en 300 personen die werkloos zijn, te plaatsen en waar nodig bij- of om te scholen naar kansrijke beroepen in het MKB in Rotterdam. Sinds de start in februari van dit 100ste sectorplan zijn er inmiddels ruim 280 vacatures met 100 plaatsingen door het MKB gerealiseerd.

 

MKB Werkoffensief

Wethouder Struijvenberg benadrukt “Met deze aanpak en samenwerking tussen gemeente, onderwijs én het bedrijfsleven kunnen we een verschil maken in duurzaam werk”. Het plan is namelijk ontstaan vanuit de gedachte dat het ophalen van vacatures in kansrijke sectoren, het matchen van werknemers met MKB-werkgevers en het leiden van mensen naar werk via een integrale aanpak een belangrijke meerwaarde heeft voor het realiseren van duurzame arbeidsinpassing binnen de Rotterdamse economie.  
Dit MKB sectorplan voor de regio Rotterdam, genaamd MKB Werkoffensief, is opgesteld door MKB Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Albeda College, Hogeschool InHolland, FNV, Nextworker en WerkgeversServicepunt Rijnmond. Het ministerie SZW onderschrijft het belang en de noodzaak en heeft daarom ook een subsidie toegekend aan het plan vanuit ‘Regeling cofinanciering sectorplannen 2015’.

 

‘Slagvaardig naar Werk’

Om de doelstelling van 400 plaatsingen op concrete vacatures te bereiken kiezen de samenwerkingspartners voor een integrale, oplossingsgerichte én persoonlijke aanpak onder het motto: ‘Slagvaardig naar Werk’. Er wordt hierbij gekozen voor vier concrete maatregelen die gedurende de 2 jaar looptijd van het project moeten leiden naar 400 ingevulde vacatures:

1. Het opzetten en onderhouden van infrastructuur;

2. Het werven en inzichtelijke maken van vacatures;

3. De begeleiding en bemiddeling naar een nieuwe baan;

4. Omscholing en bijscholing.

 

Naast de bekendmaking van de tussentijdse resultaten op 5 september bij Hogeschool Inholland is er een informatief programma voor MKB-ondernemers. Met daarin aandacht voor advies op het gebied van vacatures, ontslag (mobiliteit), scholing, sociaal ondernemen (Garantiebanen en Social Return) en Bedrijfsontwikkeling (groei en innovatie) i.c.m. mogelijke beschikbare subsidies en wettelijke regelingen voor ondernemers.

Meer informatie over MKB Werkoffensief: www.mkbwerkoffensief.nl