Nicole werkt bij Pameijer

10 december 2021

‘Dit werk geeft mij voldoening en zingeving!’

 

Nicole:
‘Ik had eigenlijk helemaal geen werkervaring in de zorg. Toch heb ik nu in coronatijd de kans gekregen te starten als ondersteunend medewerkster bij een woonlocatie van Pameijer. Er wonen hier ongeveer 22 cliënten met een lichtverstandelijke beperking en/of een psychiatrische aandoening. Ik heb 30 jaar gewerkt, voornamelijk administratief werk in het vastgoed. Ik was beheerder van Vereniging van Eigenaren. Helaas werd ik ziek. Ik heb aan mezelf gewerkt en knapte weer op. Toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij Pameijer. Een vriendin van mij werkte bij Pameijer en dat sprak mij erg aan. Ik heb gesolliciteerd en werd aangenomen.

Pameijerklas

Als corona-medewerker verricht ik ondersteunende taken. De ene keer ga ik met iemand boodschappen doen en een andere keer wandelen. Of bloedprikken in het ziekenhuis, samen het huis opruimen, de was opvouwen, koken en eten. Heel divers werk en veel contact met mensen, dat vind ik erg leuk. Wat ik lastig vind, is o.a. dat ik de ziektebeelden niet geheel ken. Ik zou daarom graag de opleiding volgen. Via Pameijer is dat mogelijk. Ik ga nu een MMZ BBL-opleiding volgen van tweeënhalf jaar. De zogenoemde Pameijerklas. Dat lijkt me wel wat! Vooral omdat ik hier graag blijf werken tot mijn 67 jaar. Het is een fijne plek. Ik wist niet wat ik wilde toen ik werkloos was. Wel wist ik dat ik iets wilde doen dat me voldoening en zingeving gaf. Dit werk geeft me dat. Ik ben dit gewoon gaan doen en heb heel brutaal een mailtje gestuurd. En nu is het precies wat ik zoek tot aan mijn pensioen. Ik heb meer stabiliteit en rust.’

Francis, coördinator social return, Pameijer
‘Pameijer zet zich in voor inclusie en duurzaamheid, daarom kijken we organisatiebreed naar de mogelijkheden voor de invulling van social return. Een mooi voorbeeld zijn de coronabanen. Voor de invulling van deze banen hebben we contact opgenomen met het werkgeversservicepunt. Vanuit de overheid kwam er subsidie voor coronabanen in de zorg (COZO). Met de subsidie hebben we extra coaching en begeleiding kunnen bieden. Toen de subsidie afliep, heeft een groot gedeelte van de medewerkers een contract gekregen. Zij gaan bij ons een zorgopleiding volgen. Door te kijken naar de juiste match tussen vacatures en kandidaten, hebben we er nieuwe betrokken medewerkers bij gekregen.

Bredere kijk

Mijn advies aan andere werkgevers is een coördinator aan te stellen voor social return, om de praktische zaken en de administratie goed te laten verlopen. Kijk ook binnen je organisatie welke werkzaamheden er worden verricht en betrek de verschillende afdelingen. Welke soort werk bied je aan en is er nog ruimte voor opleidingsplekken en waar worden de inkopen gedaan? Misschien kun je bijvoorbeeld de kerstpakketten, of de koffie bij een sociaal ondernemer inkopen. Zo werk je ook aan social return.

WSPR - Social return