Nieuwe subsidieregeling voor statushouders

21 juni 2024

Subsidie voor vaktaal en cultuur

Statushouders hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze spreken de taal nog niet voldoende, hebben geen relevant netwerk of geen door Nederland erkende diploma’s. Voor een snelle en zachte landing in uw organisatie stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) per september 2024 een subsidie voor werkgevers beschikbaar. De subsidie is bedoeld om statushouders te ondersteunen met vaktaal en het bijbrengen van de cultuur in uw organisatie. Hoe sneller uw nieuwe medewerker is ingewerkt, hoe beter voor uw bedrijf.

U kunt als werkgever per kalenderjaar subsidie aanvragen voor maximaal vier statushouders. Voor de eerste statushouder ontvangt u na goedkeuring € 8.000 subsidie, voor de tweede € 6.000 en voor de derde en vierde € 5.000. Per statushouder kunt u één keer subsidie aanvragen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidieregeling? Ga voor meer informatie naar Subsidieregeling voor statushouders