Nieuwe uitdaging in de zorgsector

6 juni 2023

Begin dit jaar verruilde Laurens de Jong de functie van account managementspecialist voor regionaal accountmanager bij WSP Rijnmond. Ooit begon hij zijn loopbaan als jobcoach voor de jongerendoelgroep binnen het team Participatie, en zo ontwikkelde hij zijn passie iets te willen betekenen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Zijn werk als accountmanagement generalist draaide voornamelijk om het genereren van duurzame uitstroom voor mensen met een garantiebaan. “Ik specialiseerde me in de wetgeving van de banenafspraak en loonkostensubsidie én ik bracht vraag en aanbod bij elkaar”, vertelt Laurens uit. “Ondanks, of misschien wel dankzij, de uitdagingen van de krapte op de arbeidsmarkt. Die expertise en ervaring nam ik vervolgens mee naar mijn huidige rol als regionaal accountmanager in de zorgsector. Daar richt ik me op het verkennen van de markt en het opzetten van samenwerkingen met ziekenhuizen.”

Strategische partners

Laurens heeft altijd al een sterke drive gehad om nieuwe dingen op te bouwen en uitdagingen aan te gaan. Als regionaal accountmanager heeft hij daar alle ruimte voor. En waar hij voorheen in verschillende sectoren werkte, concentreert hij zich nu alleen op de zorg. “Ik bedien ziekenhuizen in Rotterdam-Rijnmond. Mijn doel is om langdurige relaties en een solide infrastructuur met de ziekenhuizen te creëren, inclusief opleidingstrajecten en het ontwikkelen van leerdoelen. Zodat we ons kunnen positioneren als strategische partners. De instrumenten en diensten die wij aanbieden, kunnen van grote waarde zijn binnen ziekenhuizen.”

Uitdagingen op de lange termijn

Er liggen grote kansen binnen de zorgsector, vooral als het gaat om het overbruggen van de kloof tussen de vraag naar arbeidskrachten en het beschikbare aanbod.: “We onderzoeken de mogelijkheid om mensen met een affiniteit voor de zorg, maar met een lager opleidingsniveau, in te zetten in ondersteunende functies. Door bijvoorbeeld kandidaten met een MBO1- of MBO2-diploma in andere sectoren aan te bieden als assistenten in de zorg, kunnen gekwalificeerde MBO4-specialisten zich meer richten op hun kerntaken. Die gesprekken voer ik nu.” Daarnaast ziet hij ook mogelijkheden om de zorg te verduurzamen, zoals het implementeren van hergebruik van materialen en het bieden van strategisch advies op het gebied van duurzaamheid.

Iedereen een eerlijke kans
Hoewel WSP Rijnmond werkgeversdienstverlening levert, ligt de nadruk volgens Laurens altijd op duurzaamheid voor de burger. Iedereen verdient een kans. “Daarom is deze baan mij op het lijf geschreven. Ik mag mij dagelijks bezighouden met het ontwikkelen van talent, het inspelen op vraag en aanbod en het creëren van verbindingen.