No-riskpolis voor werknemers die u aanneemt vanuit de banenafspraak

13 februari 2015

Neemt u een werknemer aan vanuit de banenafspraak? En wordt hij ziek? Dan kunt u sinds 1 januari 2015 voor de werknemer een no-riskpolis krijgen.

Voor werkgevers betekent dit dat zij voor werknemers met een indicatie banenafspraak die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen gebruik kunnen maken van een no-riskpolis die gelijk is aan de bestaande polis voor Wajongers.

 

Met de no-riskpolis zijn werkgevers die iemand uit de doelgroep aannemen gevrijwaard van de verplichting om loon door te betalen bij ziekte. De ervaring leert dat werkgevers hechten aan een no-riskpolis bij het in dienst nemen van werknemers uit deze doelgroep. Het succes van de no-riskpolis schuilt er ook in dat deze snel na de ziekmelding wordt verwerkt en uitgekeerd aan u als werkgever.

 

Werkgevers kregen al een Ziektewet-uitkering van UWV als een werknemer ziek werd en voldeed aan de voorwaarden voor de no-riskpolis. Nu geldt dit ook voor de werknemers met een indicatie banenafspraak die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De afspraak is echter tijdelijk en geldt alleen voor 2015. Vanaf 2016 tot en met 2020 wordt uniforme toepassing van de no-riskpolis wettelijk vastgelegd.

 

 

Bron: Bericht Programmaraad, 20 januari 2015;  bericht VNG, 20 januari 2015. Zie ook UWV-informatie aan werkgevers over de regeling, 26 januari 2015.